46. ročník BELOPTOCKÉHO MIKULÁŠ 2021

46. ročník BELOPTOCKÉHO MIKULÁŠ 2021

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v dňoch 18. – 21. novembra 2021 bolo hlavným organizátorom 46. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých v spolupráci s Domom kultúry a Domom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Hlavným odborným garantom podujatia bolo Národné osvetové centrum v Bratislave. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fondom na podporu umenia, spolufinancované Žilinským samosprávnym krajom a s finančnou podporou Národného osvetového centra v Bratislave

Súťažný, konfrontačný a divadelný maratón 18-tich súťažných predstavení prebiehal v obmedzenom režime s kompletne zaočkovanými súbormi na doskách javiska Domu kultúry a Kultúrneho domu v Palúdzke s obmedzeným počtom divákov v hľadisku. Odbornej a menej početnej diváckej verejnosti sa predstavili neprofesionálne divadelné súbory: Potulné dividlo J+T z Medzibrodu, Biele divadlo Štúdia Simplex z Bratislavy, Divadelný súbor ŠAPO z Ploštína, Divadlo f*ACTOR z Palúdzke, Divadelné štúdio RosArt z Ružomberka, … na ceste z Levíc, DISK z Trnavy, Ramagu zo Spišskej Novej Vsi a Divadlo actor z Košíc. Deväť súborov uviedlo divadelné predstavenia naživo. V programovej skladbe prehliadky ich pôvodne bolo trinásť, ale okolnosti s covid vírusom nedovolili na poslednú chvíľu štyrom súborom vycestovať do Liptovského Mikuláša. Divadelné inscenácie druhej polovice súťažných súborov boli odprezentované cez videozáznamy, a to z Divadla mladých zo Šuňavy, Divadla na TrakOch z Trakovíc, Divadla Paradox z Nových Zámkov, Divadla Zelienka zo Zvolena, zo Záhoráckeho divadla zo Senice, divadelného súboru Falangír z Kostolišťa, súboru BáPoDi z Bánoviec nad Bebravou, Divadelného súboru Stužka z Kokavy nad Rimavicou a z Divadla ASI zo Šale.

Odborná porota hodnotila osemnásť divadelných inscenácií zatriedených do dvoch súťažných prúdov – súčasného a tradičného divadla, v ktorých sa opäť vzácne rozdelili na polovicu. Rozborové semináre prebiehali v dvoch formách realizácie – naživo ako diskusné fóra odborného tímu s členmi divadelných súborov a sprostredkovane – online cez aplikáciu zoom. Trojčlenná odborná porota prúdu tradičného divadla pracovala v zložení: predseda: Mgr. art. Miklós Forgács, dramatik, režisér a dramaturg Divadla Thália Színház v Košiciach, členovia: Mgr. art. Gabriela Čechová, PhD., scénická a kostýmová výtvarníčka, Mgr. BcA. Roman Gombarček, poslucháč činohernej réžie JAMU v Brne.

Predsedníčkou druhého súťažného prúdu súčasného divadla bola dramatička a režisérka Katarína Hitzingerová, ktorá učí na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a na Fakulte múzických umení Akadémie umení. Členmi boli dramatik a režisér Dušana Vicen z Bratislavy a dramatik, režisér Vladimír Mores zo Žiliny.

Súťažné predstavenia a atmosféru divadelnej prehliadky dokumentoval festivalový denník a krátke videozáznamy na facebookovej stránke Liptovského kultúrneho strediska. Redakčná rada festivalové denníka „Bravó!“ pracovala pod vedením šéfredaktora divadelného časopisu Javisko Mgr. art. Jakuba Molnára, medzi redaktormi boli dramaturgička a režisérka Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. z Martina, Alžbeta Horecká, študentka herectva a študentka réžie na VŠMU Silvia Matejčíková. Fotografickú a video-dokumentáciu zhotovili Mgr. art. Jakub Jančo, Mgr. art. Mária Vašicová a kameraman Samuel Žiaran z Liptovského Mikuláša.

Prehliadku počas štyroch dní už tradične moderovali poslucháčka VŠMU Barbora Mokošová a Brigita Vrábeľová.

Hlavnú cenu a priamy postup na Scénickú žatvu 2022 v súťažnej kategórii tradičného  divadla získal Divadelný súbor ŠAPO z Ploštína s inscenáciou hry J. G. Tajovského Matka v réžii Márii Grajciarovej.

Hlavnú cenu a priamy postup na Scénickú žatvu 2022 v súťažnej kategórii súčasného divadla získal kolektív RAMAGU zo Spišskej Starej Vsi s autorskou inscenáciou Mengeleho dievča v réžii Jany Ovšonkovej.

Všetky divadelné súbory boli zaradené v každej kategórii podľa celkovej úrovne inscenácie do zlatého, strieborného a bronzového pásma. V súčasných prúdoch divadla bolo udelených päť individuálnych ocenení.

Súčasné prúdy

Zlaté pásmo a návrh na postup na Scénickú žatvu 2022

BáPoDi, Bánovce nad Bebravou – Mars 2020

DISK, Trnava – Tertium non datur

… na ceste, Levice – Matilda

Strieborné pásmo:

RosArt / Divadelné štúdio, Ružomberok – Solitarita

Divadlo Asi, Šaľa – Eli, eli, lama sabachtani

Bronzové pásmo:

Biele divadlo – Štúdio Simplex, Bratislava – Diskutéri – odvrátená strana klávesnice

Divadlo actor, Košice – Stroskotanci niekde na mori

Divadelný súbor Stužka, Kokava nad Rimavicou – Klopanie na drevo

Individuálne ocenenia:

Jánovi Rampákovi za herecký výkon v inscenácii Tertium non datur

Divadlu ASI za scénografiu v inscenácii Eli, eli, lama sabachtani

Lukášovi Kubičinovi za scénickú hudbu v inscenácii Matilda

Divadelnému súboru Stužka za poetické spracovanie témy v inscenácii Klopanie na drevo

Silvestrovi Lavríkovi za pôvodnú autorskú predlohu v inscenácii Mars 2020

Tradičné prúdy

Zlaté pásmo a návrh na postup na Scénickú žatvu 2022

Potulné dividlo J+T, Medzibrod – Don Kychot

Divadlo f*ACTOR, Palúdzka – Luigiho srdce

Strieborné pásmo:

Divadlo mladých Šuňava – Ženský zákon

Divadlo Zelienka, Zvolen – Detvianska nátura

FALANGÍR, Kostolište – Išel Macek

Bronzové pásmo:

Záhorácke divadlo, Senica – Svatuškár

Divadlo na TrakOch, Trakovice – Dzjéra do sveta

Divadlo PARADOX, Nové Zámky – Medveď – Nos

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali vytvoriť dobré organizačné a technické  zázemie prehliadky.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať