V dobrovoľnej finančnej zbierke pomôžu Žilinčania ľuďom v núdzi

V dobrovoľnej finančnej zbierke pomôžu Žilinčania ľuďom v núdzi

Pomôcť ľuďom v núdzi je zmyslom dobrovoľnej finančnej zbierky s názvom Žilina pomáha, ktorú vyhlási mesto. Na základe predloženého návrhu vedenia samosprávy ju v pondelok 11. mája schválilo mestské zastupiteľstvo počas svojho rokovania. Vyzbierané finančné prostriedky na transparentnom účte, ktorý zriadi Žilina, sa rovnakým dielom rozdelia medzi Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline, Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Žiline a Diecéznu charitu. 

V dobrovoľnej finančnej zbierke budú môcť ľudia prispieť do konca tohto roka a to bezhotovostným prevodom alebo priamym vkladom na osobitné číslo transparentného účtu v Slovenskej sporiteľni, ktorý mesto oznámi po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia v najbližších dňoch na svojej internetovej stránke. Zverejňovanie údajov bude realizované v súlade s legislatívou na internetovej stránke: https://www.transparentneucty.sk. Organizácie peniaze využijú na svoju činnosť, ktorá sa sústreďuje na pomoc chorým či ľuďom v núdzi.

„Zvlášť v týchto časoch cítime potrebu viac pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú najviac. Nie všetko závisí od peňazí, no sú oblasti a inštitúcie, ktoré sú od peňazí priamo závislé. Potrebujú ich, aby mohli  účinne a adresne pomáhať iným. Cieľom zbierky Žilina pomáha je, aby sa peniaze dostali do organizácii, ktoré sa denne venujú chorým či ľuďom v núdzi,“ vysvetlil primátor Peter Fiabáne.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky bude do 30 kalendárnych dní odo dňa jej ukončenia. O výsledkoch a použití vyzbieraných peňazí bude informovať primátor Žiliny po ukončení a vyúčtovaní zbierky na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a prostredníctvom informačných kanálov mesta. Kontrolu výsledku dobrovoľnej zbierky a použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka mesta.

Kontaktná osoba za vyhlasovateľa zbierky: Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci odboru ekonomického, Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, tel.: +421 41 7063 306,
e-mail: pavol.vascak@zilina.sk.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať