Babínčania z európskeho projektu vybudujú galériu rezbárstva

Babínčania z európskeho projektu vybudujú galériu rezbárstva

Projekt Návraty k Siváňovcom v Babíne počíta s vybudovaním stálej expozície, informačného i vzdelávacieho centra.

Babín na Orave a Velké Karlovice na Morave spája tradícia rezbárstva. Tú v Babíne predstavuje najmä rod Siváňovcov – významných ľudových rezbárov, takmer dvadsiatka medzinárodných rezbárskych plenérov realizovaných od roku 2002 a budovanie stálej expozície ľudového rezbárstva, ktorá v súčasnosti obsahuje viac ako 120 plastík a je jedinečnou v i v rámci Slovenska.  I Velké Karlovice, obec nachádzajúca sa iba niekoľko kilometrov od Slovenských hraníc, je známa viac ako 25-ročnou tradíciou Rezbárskych dní, ktoré sa usporadúvajú pravidelne pri objekte Karlovského múzea. Aj táto spoločná tradícia spojila obidve obce do medzinárodného partnerstva, ktoré trvá už niekoľko rokov a aktuálne vyústila v projekte pod názvom Návraty k Siváňovcom. Obec Babín ho s podporou svojho cezhraničného partnera realizuje od novembra 2021 do augusta 2022 a v sume 34000 € je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Štýl a rukopis  Štefana Siváňa st., ktorý tvoril v uplynulom storočí, i jeho vnímanie sveta pretavené do drevených plastík bolo tak výrazné a jedinečné, že vzbudilo záujem aj v širšom umeleckom kontexte a zaradilo tohto babínskeho rodáka medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského insitného umenia nielen na Slovensku. Na rodovú tradíciou nadviazal i jeho syn, Štefan Siváň ml., a v nasledovaní tohto odkazu v obci v súčasnosti pokračuje najmladšia generácia neprofesionálnych i vyučených rezbárov a odchovaných z rezbárskych plenérov, zastúpená Petrom Bohuckým a Jurajom Labdíkom. Tradícia medzinárodných plenérov, dlhodobé budovanie zbierky drevených plastík a jej sústreďovanie do expozície iba pridáva na vážnosti snáh o zachovanie výnimočnej tradície a vytvorenie dôstojného priestoru pre jej ucelenú prezentáciu. A to je i hlavným zámerom projektu Návraty k Siváňovcom.

Jeho cieľom je podľa starostu Babína Martina Matysa revitalizovať, prezentovať a účelne propagovať prvky kultúrneho dedičstva práve v oblasti rezbárskej tvorby, ktorá má v obidvoch partnerských obciach silné tradície a je významným kultúrnym fenoménom a prvkom identifikujúcim kultúrno-historický potenciál. Zámerom je i rekonštruovať priestory bývalej školy a zariadiť v nej stálu expozíciu prezentujúcu drevené plastiky – výsledky predchádzajúcich medzinárodných tvorivých stretnutí, históriu rezbárstva i profily tvorcov – rezbárov. Projektom sa v objekte vytvorí aj vzdelávacie a informačné centrum slúžiace na ďalšiu propagáciu a prezentáciu podôb kultúrneho dedičstva partnerských obcí i celého prihraničného územia. A napokon, projekt podporí i tradíciu rezbárskych plenérov – tvorivých stretnutí a jeho výsledkom budú nové umelecké diela – plastiky i výstavný katalóg.

V projekte je preto naplánovaných viacero aktivít. Najpodstatnejšou bude rekonštrukcia vnútorných priestorov prízemia budovy starej školy v obci, kde výmenou okien, podláh, stien a dverí vzniknú bezbariérové výstavné priestory. Ale nielen tie. Budova získa i miestnosti informačného centra, školiace a vzdelávacie priestory a pribudnú i dve sociálne zariadenia. Projekt počíta aj so zakúpením potrebného a nutného zariadenia – nábytku, výstavných panelov, podstavcov či závesného systému a technického vybavenia. Objekt má byť verejnosti sprístupnený v auguste tohto roka. Realizáciu projektu podporia aj informačné tabule, vydanie katalógu ľudových rezbárov a dve tvorivé rezbárske stretnutia – plenéry. Uskutočnia sa v auguste budúceho roka najskôr v českých Veľkých Karloviciach ako Rezbárske dni a následne v Babíne pod názvom Návraty k drevu. Zruční majstri na nich vytvoria nové plastiky, ktoré doplnia súčasnú zbierku a expozíciu.

Priestory bývalej školy v Babíne tak budú pretvorené v dôstojný stánok prezentácie šikovnosti ľudových umelcov i rezbárskej tradície v obci. Realizáciou projektu sa vybuduje vhodné tvorivé zázemie pre umeleckú prácu a rozvoj, ako i pre ďalšiu kultúrnu a spoločenskú realizáciu. Priestory sa stanú i miestom ďalšej prezentácie najmä v oblasti umeleckého spracovania dreva a zvýšia záujem kultúrne dedičstvo obce aj zo strany návštevníkov regiónu. Babínske centrum ľudového rezbárstva sa tak môže stať ďalšou oravskou atrakciou, vychádzajúcou z tradičnej kultúry regiónu a prezentujúcou jej podoby súčasnými prostriedkami.

V programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A boli svojím projektom úspešné aj Velké Karlovice, ktoré v tomto roku s obcou Babín pripravia pod názvom Dedičstvo predkov v našich rukách niekoľko zaujímavých prezentácii ľudových remeselníkov, jarmokov i detský folklórny festival. Ožijú na nich tradičné remeselné postupy umelcov z Oravy i hudba, spev a tanec mladých folkloristov.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať