Bránami žilinských škôl prejde v novom školskom roku 850 prvákov

Bránami žilinských škôl prejde v novom školskom roku 850 prvákov

Žilinským školákom už o pár dní končí dvojmesačný oddych a v stredu 2. septembra opäť zasadnú do školských lavíc. Do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina nastúpi 850 žiakov a do materských škôl 680 škôlkarov. Opätovné otvorenie škôl a začiatok nového školského roka sa aj v Žiline spája so sprísnenými preventívnymi opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu.  

Do materských škôl nastúpi menej detí

Oproti minulému roku privítajú žilinské školy asi o 70 prváčikov viac. Naopak, do materských škôl nastúpi približne o 62 škôlkarov menej. Uvedené údaje sú podľa informácií z oddelenia školstva na Mestskom úrade v Žiline predbežné, pretože konečné počty detí v materských i základných školách budú známe až koncom septembra. Počty sa môžu počas septembra ešte mierne upraviť, niektorým deťom totiž môže byť odložená školská dochádzka alebo ich rodičia zapísali dodatočne.

„Všetky žilinské školy sú na nový školský rok pripravené. Otvorenie škôl síce sprevádzajú sprísnené epidemiologické opatrenia, ale verím, že nebudú komplikáciou pri fungovaní škôl. Myslím, že učitelia a žiaci už aj z dennodenného fungovania mimo škôl chápu potrebu ochrany zdravia seba i svojho okolia,“ pripomenul primátor Peter Fiabáne.

Žilinské materské a základné školy sa budú od 2. septembra pri svojej prevádzke riadiť odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pandemickej komisie, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zhrnulo do praktických manuálov dostupné TU. Všeobecné preventívne odporúčania sú založené na princípe R-O-R, teda: rúško-odstup-ruky. Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia. Odstup minimalizuje osobné kontakty medzi ľuďmi. Dezinfekcia rúk spolu so zákazom ich podávania zas zabraňuje prenosu infekcií. V priestoroch škôl je naďalej odporúčané časté vetranie miestností či ich dezinfekcia.

Nosenie rúšok

Podľa nariadenia epidemiológov je nosenie rúšok povinné v prípade žiakov na druhom stupni základných škôl a to prvé dva týždne od začiatku školského roka. Ostatní žiaci musia nosiť rúška všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces. Povinnosť nosiť rúško sa nevzťahuje na deti materských škôl. O pripravenosti škôl na otvorenie a aktuálnych preventívnych opatreniach hovorili v stredu 26. augusta riaditelia žilinských materských a základných škôl na pracovnej porade za účasti zástupcu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj vedenia mesta.

Rodičia najmenších detí môžu počas roka využiť služby jasličiek. Mesto Žilina spravuje dve zariadenia starostlivosti o deti (jasličky), jedno na Puškinovej ulici a druhé na ulici Veľká Okružná, ktoré v súčasnosti disponujú voľnými kapacitami. O prijatie dieťaťa do jasličiek je možné požiadať v priebehu celého roka, najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Dieťa (už aj ako trojročné) potom môže navštevovať jasličky celý školský rok až do doby nástupu do materskej školy. Podmienkou však je, aby malo dieťa v čase nástupu do jasličiek menej ako 3 roky.

Rekonštrukcia materskej školy

Zariadenie na Puškinovej ulici na sídlisku Hliny III prešlo počas letných mesiacov rekonštrukciou. Za takmer 90-tisíc eur samospráva opravila a zateplila poškodenú strechu. Rekonštrukčné práce zahŕňali aj celkovú obnovu elektroinštalácie či obmenu nerezového zariadenia kuchyne. Celý objekt bol v závere prác vymaľovaný.

Investičnú akciu za celkom 440-tisíc eur zameranú na zníženie energetickej náročnosti radnica v júni ukončila v Materskej škole na Petzvalovej ulici v Žiline. Rekonštrukčné práce, ktoré trvali osem mesiacov, sa v škole dotkli zateplenia budovy, modernizácie osvetlenia a vykurovania, dobudovania núteného vetrania rekuperáciou či zabezpečenia bezbariérového prístupu do budovy.

V súčasnosti mesto realizuje a pripravuje na ukončenie aj ďalšie dve investičné akcie, a to rekonštrukciu Materskej školy Trnavská na sídlisku Vlčince za celkom 681-tisíc eur a Materskej školy Čajakova na Hlinách IV za viac ako 360-tisíc eur. Na zvýšenie kapacity škôlok a ich rekonštrukciu získala samospráva finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Verejná doprava

V súvislosti s otvorením nového školského roka a zvýšenými nárokmi na verejnú dopravu v tomto období, oznamuje Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., že mestská hromadná doprava prechádza od 2. septembra do režimu školského roka a školských posilových spojov. Z dôvodu pandemických opatrení jazdila žilinská mestská hromadná doprava od 16. marca v prázdninovom režime, čo znamenalo, že vozidlá nepremávali v tak hustých intervaloch, doby čakania boli dlhšie a neboli vypravované školské posilové spoje.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl, 26 materských, dve základné umelecké školy a jedno centrum voľného času. V základných školách pracuje 672 pedagogických zamestnancov a materských školách 236 pedagogických zamestnancov. V uplynulom školskom roku sa v základných školách v pôsobnosti mesta vzdelávalo 6 174 žiakov, 2 304 detí navštevovalo materské školy, 2 093 centrá voľného času, 2 230 základné umelecké školy.

Zdroj: mesto Žilina

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať