Centrum voľného času na Kuzmányho ulici v Žiline má novú riaditeľku

Centrum voľného času na Kuzmányho ulici v Žiline má novú riaditeľku

Centrum voľného času (CVČ) na Kuzmányho ulici v Žiline má novú riaditeľku. Annamáriu Mihalčinovú v stredu 20. mája menoval do funkcie primátor mesta Peter Fiabáne. Od nového vedenia mestského centra samospráva očakáva najmä stabilizáciu zariadenia, zabezpečenie funkčnosti a posilnenie jeho transparentnosti.  

Téma voľnočasových aktivít pre deti a mládež je v Žiline podľa primátora mesta jednou z kľúčových priorít. „Mestské centrum voľného času má za sebou neľahké obdobie. No v tejto chvíli je pre mňa veľmi dôležité, aby centrum fungovalo, aby plnilo si svoj primárny účel. Slúži najmä deťom a ich rodičom, preto by to mala byť inštitúcia, v ktorú majú dôveru a v ktorej majú vytvorené podnetné prostredie na voľnočasové aktivity. Pani riaditeľke, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní, k novej funkcii blahoželám. Ona, ale aj všetci zamestnanci majú v napĺňaní cieľov centra moju plnú podporu,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

Vedenie mesta zodpovedne vníma neľahké obdobie, ktoré má CVČ za sebou. Výsledky kontrol poukázali v centre na závažné zistenia, ktoré nemožno ignorovať. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Zároveň je ale potrebné dať centru priestor sa znova nadýchnuť, aby mohli jeho zamestnanci slobodne konať a venovať sa práci s deťmi,“ podotkol primátor.

„Centru voľného času by som rada prinavrátila dôveryhodnosť, ktorá v poslednom období utrpela, ale zameriam sa aj na podporu jeho obľúbenosti medzi deťmi a rodičmi. Bola by som rada, keby si v centre každý dokázal nájsť oblasť záujmu, ktorá ho osloví,“ povedala riaditeľka CVČ Annamária Mihalčinová.

Proces nastoľovania poriadku a odstraňovania vážnych chýb, ktoré sa udiali za bývalého vedenia, sa musí podľa Petra Fiabáne uskutočňovať precízne, no s ohľadom na zamestnancov a inštitúciu. „Niekoľkokrát som zdôraznil, že takáto situácia sa už nikdy nemôže zopakovať a to očakávam aj od vedenia a pracovníkov centra. Som pripravený konať, vyvodiť osobnú zodpovednosť voči osobám, ktoré tento stav spôsobili. Sú to však témy, ktoré by sa mali riešiť manažérsky a s rozvahou. Ide o vážne veci, treba konať priamo, rázne, avšak bez vzájomného obviňovania sa a urážania,“ uviedol primátor.    

Annamária Mihalčinová donedávna pôsobila ako pedagogička v materskej, základnej škole a v gymnáziu. Vysokoškolské štúdia ukončila v roku 1994 na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Centrum voľného času je školským zariadením mesta Žilina zameraným na voľnočasové aktivity. Pre deti a mládež zabezpečuje najmä pravidelné popoludňajšie záujmové krúžky, pričom kladie dôraz na premyslené a systematické rozvíjanie osobnosti. CVČ má momentálne 2 201 členov, ktorí navštevujú celkovo 97 záujmových útvarov. Nová riaditeľka bude viesť 14-členný kolektív, šesť pedagogických a osem prevádzkových zamestnancov.

premyslené a systematické rozvíjanie osobnosti. CVČ má momentálne 2 201 členov, ktorí navštevujú celkovo 97 záujmových útvarov. Nová riaditeľka bude viesť 14-členný kolektív, šesť pedagogických a osem prevádzkových zamestnancov.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať