Dolnokubínčania zaplatia za odpad a likvidáciu komunálneho odpadu o približne 3,7 eura viac

Dolnokubínčania zaplatia za odpad a likvidáciu komunálneho odpadu  o približne 3,7 eura viac

Dolnokubínski mestskí poslanci schválili na svojom štvrtkovom zastupiteľstve zmenu Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Samospráva tak po deviatich rokoch zvyšuje poplatok za komunálny odpad pre fyzické osoby o 0,01 eur za osobu a kalendárny deň. Pre obyvateľov Dolného Kubína to predstavuje zmenu zo súčasných 29,20 eura na 32,85 eura za rok.

Dolnokubínskej radnici náklady za odvoz a spracovanie komunálneho odpadu každoročne narastajú. Navyše, samospráva je nútená vyvážať už niekoľko rokov odpad na skládku v Martine. „Mesto musí už významnou časťou vykrývať náklady na odvoz a spracovanie odpadov z iných kapitol rozpočtu. Táto suma každý rok narastá a v roku 2021 to bude už viac ako 110-tisíc eur,“ ozrejmil Ján Prílepok, primátor mesta

Významným dôvodom výrazného rastu výdavkov v posledných rokoch je aj zvyšovanie zákonných sadzieb poplatku za uloženie každej tony zmesového odpadu na skládke odpadu v zmysle zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie komunálneho odpadu na skládku odpadov a Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a platí od roku 2019. „Tento poplatok sa zo zákona odvádza nad rámec ostatných výdavkov za odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku. V roku 2019 to bolo 7 eur za tonu, čo pre naše mesto znamenalo viac ako 21-tisíc eur. O rok neskôr to už bolo 12 eur za tonu, fakturovaná suma  pre mesto bola vo výške 53 505,87 eur.  V tomto roku 2021 to bude až 18 eur za tonu, čo bude odhadom pre naše mesto predstavovať náklady viac ako 80-tis. eur,“ ozrejmila Marika Pokusová z finančného odboru na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne s tým, že vplyv na výšku sadzby má aj úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste. Dolný Kubín plní podmienku úrovne vytriedenia komunálneho odpadu nad 40 percent, ak by mal horšiu úroveň vytriedenia, tak by poplatok mohol byť až do výšky 33 eur za tonu.

Poplatok pre fyzické osoby mesto čiastočne kompenzuje úľavami, ktoré sú nad rámec platnej legislatívy. Ide napríklad o občanov v hmotnej núdzi, držiteľov preukazov ZŤP, študentov, opatrovateľky a poplatníkov, ktorí v danom roku dosiahli vek 62 rokov. „V tomto roku mesto Dolný Kubín poskytlo úľavy v celkovej výške viac ako 100-tisíc eur. Najväčšiu časť uľav sme poskytli ľuďom v dôchodkovom veku a držiteľom preukazov ZŤP, čo bolo k 10. novembru tohto roka 4 303 poplatníkov,“ doplnila Pokusová.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať