Dolnokubínska samospráva vyhlásila tri obchodné verejné súťaže na nájom majetku mesta

Dolnokubínska samospráva vyhlásila tri obchodné verejné súťaže na nájom majetku mesta
Foto: dolnykubin.sk

Dolnokubínska samospráva vyhlásila tri obchodné verejné súťaže na nájom majetku mesta. Ide o bufet na zimnom štadióne, pozemok pod umiestnenie stánku v centre mesta na ulici Radlinského a pozemok pod garáž za Základnou umeleckou školou Petra Michala Bohúňa. Termín predkladania návrhov je do pondelka 31. mája 2021 do 13.00 hod.

„Záujemcovia môžu svoje ponuky doručiť osobne do podateľne mestského úradu, kuriérom alebo poštou. Rozhodujúci je však termín fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum na poštovej pečiatke. Úspešný bude ten účastník súťaže, ktorý predloží návrh s najvyšším ponúknutým nájomným,“ povedala Andrea Barienčíková, prednostka mestského úradu Dolný Kubín.

Súťažné podklady verejných obchodných súťaží sú zverejnené na www.dolnykubin.sk a možno do nich nahliadnuť aj osobne u kontaktnej osoby Ing. Dany Mitašíkovej Bencúrovej (ovs@dolnykubin.sk, 043/5814450 alebo 043/5814498). Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže je možné vykonať po dohode s kontaktnou osobou v úradných hodinách.

„Otvárania obálok sa môžu prihlásení záujemcovia zúčastniť osobne na mestskom úrade v pondelok 31. mája 2021 o 13.30 hodine. Žiadame preto všetkých uchádzačov, aby svoje ponuky doniesli  fyzicky na úrad najneskôr do 13.00 hodiny,“ ozrejmila prednostka mestského úradu Dolný Kubín.

Všetky podmienky verejných obchodných súťaží, ako aj potrebné informácie a kontakty sú zverejnené na stránke dolnykubin.sk.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať