Domácnostiam v Dolnom Kubíne sa posunie termín platby daní a poplatkov

Domácnostiam v Dolnom Kubíne sa posunie termín platby daní a poplatkov

Mesto Dolný Kubín ako správca dane a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pristúpil z dôvodu mimoriadnej situácie so šírením koronavírusu k zmenám, ktoré sa týkajú splatnosti a distribúcie rozhodnutí k miestnym daniam. V prípade fyzických osôb pôjde o zmenu termínu splatnosti dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad či za drobný stavebný odpad na 31. október 2020. Zmena termínu sa dotkne viac ako 15-tisíc rozhodnutí.

„Sme si vedomí aktuálnej epidemiologickej situácie a preto sme sa rozhodli prijať opatrenia, ktoré súvisia s distribúciou rozhodnutí za platbu daní a miestnych poplatkov. Chceme, aby doručovanie týchto rozhodnutí do domácnosti bolo čo najviac bezpečné aj po hygienickej a epidemiologickej stránke,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

Roznos rozhodnutí po ich spracovaní bude samospráva zabezpečovať priebežne zamestnancami mesta a v mimoriadnych prípadoch cez Slovenskú poštu. „Aktuálne pošta nedoručuje zásielky do vlastných rúk. Dolnokubínčania by len dostali tzv. žlté lístky, s ktorými by si museli prísť fyzicky prevziať list na poštu. Takáto zvýšená koncentrácia obyvateľov na pošte v tejto chvíli nie je žiadúca. Preto sa budeme snažiť tieto rozhodnutia  distribuovať priamo do domácností za zvýšených hygienických opatrení.  Ale s tým však súvisí to, že na samotný roznos budeme potrebovať oveľa dlhší čas a tým je aj podmienené posunutie splatnosti až na koniec mesiaca október,“ dodal primátor.

Obyvatelia mesta sa však tohto kroku nemusia obávať, že by služby ako napríklad zber komunálneho odpadu či čistenie mesta, ktoré radnica zabezpečuje, nefungovali. „Mesto musí naďalej zabezpečovať v oblasti verejnej správy kvalitné služby pre svojich obyvateľov, ale aj množstvo ďalších kompetencií, na ktoré však potrebujeme financie. To znamená, že v tomto prechodnom období nám možno budú nejaké finančné prostriedky chýbať, ale tie sa nám následne vrátia,“ vysvetlil primátor.

Keďže miestne dane a poplatky sú jedným z podstatných  príjmov miest a obcí, tak posunutie tohto termínu bude mať dopad aj na priebežné plnenie týchto príjmov, vrátane ich očakávaného poklesu z dôvodu meniaceho sa ekonomického prostredia s dopadom na fungovanie samosprávy. „Avizované zmeny v prevode výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielové dane do rozpočtu miest a obcí od štátu budú v nasledujúcich mesiacoch zaznamenávať z dôvodu nastávajúcej nepriaznivej ekonomickej situácie výrazný prepad v týchto príjmoch aj pre mesto Dolný Kubín. Mesto na to bude musieť primerane reagovať prijatím opatrení na obmedzenie výdavkov takým spôsob, aby boli zabezpečené aspoň základné samosprávne činnosti mesta,“ konštatovala Gabriela Paušlyová, vedúca finančného odboru na mestskom úrade.

Dolnokubínska samospráva v prípade fyzických osôb – podnikateľov a právnických subjektov, ktorým boli podľa zákona zaslané rozhodnutia elektronicky, termín nezmenila. „Splatnosť týchto rozhodnutí a úhrada miestnych daní a poplatku za komunálny odpad či za drobný stavebný odpad ostávajú nezmenené, prvá splátka je do 31. júla a druhá do 31. augusta 2020,“ doplnila Paušlyová.

Radnica pred niekoľkými dňami obmedzila pohyb ľudí na mestskom úrade a z dôvodu mimoriadnej situácie upravila úradné hodiny pre verejnosť. „Žiadame obyvateľov, aby pri úhradách rozhodnutí využívali najmä bezhotovostný spôsob úhrady, nakoľko príjem v hotovosti na pokladni mesta je z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu a ochrany zdravia zamestnancov mesta značne obmedzený,“ vysvetlil Prílepok.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Foto: FB/Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať