Vesmír očami detí

Vesmír ožije v kresbách a maľbách detí. Prvá výstava v otvorených priestoroch Oravského kultúrneho strediska bude celoštátna.

Kultúrny život od 3. júna opäť ožíva aj vo výstavných priestoroch Oravského kultúrneho strediska. Po viac ako dvojmesačnej odmlke a nútenom uzavretí priestorov bude prvou pripravenou výstavou hneď celoštátna posúťažná prezentácia detských výtvarných a ocenených prác pod názvom Vesmír očami detí.

Postavy kozmonautov, ale i detskou fantáziou vytvorených obyvateľov iných planét, tajomný svet vesmíru tak, ako ho vo svojom výtvarnom vnímaní interpretujú deti. To všetko môžu vzhliadnuť návštevníci aktuálnej výstavy detskej fantázie až do 26. júna. Samozrejme,  pri dodržaní všetkých prijatých opatrení. Účastníci už 35. ročníka tejto súťaže opäť potvrdili, že vesmír ich očami je skutočne zábavný a hravý. Poroty regionálneho i celoslovenského kola mali neľahkú úlohu vybrať z veľkého množstva prác tie najlepšie a najzaujímavejšie. Oravu reprezentovali cez svoje práce v piatich vekových kategóriách škôlkari, žiaci základných a základných umeleckých škôl zo všetkých troch oravských okresov, porota v regionálnom výbere odporučila do celoštátnej súťaže 17 prác. Trom autorom – Emke Vlčákovej z Námestova, Elize Vojtkulákovej a Alici Jančovičovej z Novoti sa darilo výnimočne a ocenenie získali aj v celoštátnom kole súťaže. Jej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a organizátorom regionálneho kola je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Odovzdávanie cien autorom, ktorí boli úspešní v regionálnom kole súťaže, sa uskutoční  3.júna 2020, v čase od 8.00 do 15.30 individuálne vo výstavných priestoroch. Na výstavu srdečne pozývame všetkých priaznivcov vesmíru a výtvarného umenia. V exteriérovej expozícii si budú môcť prezrieť aj kolekciu nepostupujúcich prác regionálneho kola súťaže.

Oravské kultúrne stredisko po pozitívnych ohlasoch neopúšťa ani svoje virtuálne aktivity a  každý pracovný deň prináša zaujímavé informácie, profily a videofilmy či tvorivé aktivity.

Dátum

03 - 26 jún 2020
Expired!

Čas

7:30 - 15:30

Miesto

Oravské kultúrne stredisko
Dolný Kubín
Kategória