Hygienické zázemie pracovníkov technických služieb v Liptovskom Hrádku prerobia

Hygienické zázemie pracovníkov technických služieb v Liptovskom Hrádku prerobia
Foto: Mesto Liptovský Hrádok

V troch rôznych častiach budovy, v ktorej sídlia liptovskohrádocké technické služby, sa budú realizovať stavebné úpravy hygienického zázemia. Zmluva o dielo bola podpísaná v pondelok 8. júna 2020, v najbližšom čase tak dôjde k odovzdaniu staveniska. Dodávateľská stavebná firma má práce ukončiť do 45 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. Mesto Liptovský Hrádok o tom informuje na svojej stránke.

„Projekt rieši stavebné úpravy hygienického zázemia – spŕch a toaliet – v troch rôznych častiach budovy. V rámci obnovy dôjde k rekonštrukcii existujúcich toaliet, dobudovaniu jednej toalety a dobudovaniu spŕch,“ povedala Lenka Hvizdošová z Odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.

Práce, ktoré bude realizovať dodávateľská spoločnosť, budú pozostávať z demontáže pôvodnej sanity, dvier, svietidiel.  Vybúraný bude pôvodný keramický obklad, určené nenosné priečky, odstránené budú aj pôvodné elektrické rozvody.

„Nové práce pozostávajú z vymúrania nových nenosných priečok, vyhotovenia nových keramických obkladov a dlažieb, osadenia novej sanity, vodoinštalačných rozvodov, elektrických rozvodov i svietidiel,“ opísala Lenka Hvidzošová. Mesto pri tejto investičnej akcii počíta s nákladmi na úrovni 21 661,84 eur s DPH.

Na základe výšky predpokladanej hodnoty zákazky (projektovým rozpočtom) bol v súlade so smernicou mesta (č. 9/2019) určený postup zadania uvedenej zákazky predložením výzvy na predloženie cenovej ponuky od troch potencionálnych dodávateľov a uverejnením výzvy na webovom sídle mesta.

Zdroj: Mesto Liptovský Hrádok

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať