Klientske centrá MV sú v plnej prevádzke

Klientske centrá MV sú v plnej prevádzke

Klientske centrá a kontaktné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú v plnej prevádzke. Na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie na území Slovenska dochádza k uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu COVID-19.

„Ďalšia fáza uvoľňovania opatrení prichádza ako odmena za ohľaduplné a disciplinované správanie nás všetkých. Tento náš zodpovedný prístup robí zo Slovenksa lídrov v boji s koronavírusom“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Verejnosť si môže vybaviť potrebné úkony vo všetkých klientskych centrách MV SR v štandardných úradných hodinách, t. j. v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 15.00 hod.; v stredu od 8.00 do 17.00 hod. a v piatok od 8.00 do 14.00 hod. Štvrtok je zároveň nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva.

Doteraz boli vybavovaní len klienti, ktorí boli na evidenčné úkony na úseku dopravných evidencií objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby. V bežnom režime budú opäť vybavovaní aj tí klienti, ktorí nemajú on-line objednávku. Všetky vydané elektronické osvedčenia o evidencii časť I budú doručované na adresy určené občanmi, nebude možné si ich vyzdvihnúť na oddeleniach dokladov.

Agendy vybavovania:

  • občianskych preukazov,
  • vodičských preukazov,
  • cestovných pasov,
  • úkonov na úseku zbraní a streliva

sú v režime bez obmedzení.

Bádateľne štátnych archívov sú pre verejnosť opätovne otvorené od 25. 5. 2020, pričom od 20. mája štátne archívy prijímajú žiadosti o predloženie archívnych dokumentov na štúdium.

I napriek uvoľňovaniu opatrení pripomíname možnosť využívania elektronického vybavovania z pohodlia domova prostredníctvom webovej stránky: www.slovensko.sk. Využitím tejto formy sa správne poplatky znižujú o polovicu (najviac o 70 eur). Na úhradu správnych poplatkov je možné využiť mobilnú aplikáciu eKolok SP alebo virtuálny eKolkomat.

Upozorňujeme, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov, a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva. Rovnako je možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo nahlásiť stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu v prípade, ak už občan bol držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Naďalej je povinné nosenie rúšok v interiéroch, čiže klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom. V klientskom centre rešpektuje pokyny supervízora. Ďakujeme za to, že ste zodpovední a disciplinovaní.

zdroj: MV SR

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať