Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Divinka-Lalinok

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Divinka-Lalinok
Foto ilustračné: Pixabay

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci od 1.1.2021 novú povinnosť a to zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), kde patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

V zákone sú taktiež stanovené výnimky, kedy sa nevzťahujú tieto povinnosti na obec. Jednou z výnimiek je, že obec preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad.

Aby sme naplnili túto podmienku, je nevyhnutné, aby každá domácnosť, ktorej nebol od obce pridelený kompostér (nemala záujem, nemali zaplatené dane…), doručila na obecný úrad čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný odpad vo vlastnom kompostéri.

Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade a taktiež je možné si ho stiahnuť na stránke obce v sekcii Obec – odpady.

Pre tých, ktorí majú vyrovnané všetky záväzky voči obci a kompostér im nebol doteraz pridelený, môžu oň požiadať na obecnom úrade a bude im poskytnutý zadarmo.

V prípade, ak domácnosť nemá pridelený kompostér od obce a ani nedoručí na obecný úrad čestné prehlásenie o kompostovaní v termíne do 31.1.2021, obec jej povinne pridelí nádobu na biologicky rozložiteľný odpad, ktorá bude odvážaná 1x do týždňa za poplatok 3,50 € za nádobu a vývoz, čo predstavuje sumu približne 190 € za rok.

Každá domácnosť je povinná zapojiť sa do systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

Zavedenie osobitného systému zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu a BRKO v našej  obci považujeme za  neefektívne a v konečnom dôsledku neprimerane drahé, nakoľko by sme toto museli premietnuť do výrazne zvýšeného miestneho poplatku za komunálny odpad.

Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Divinka za prirodzené.

Kompostovaním možno znížiť množstvo zmesových odpadov a tým aj znížiť ekonomické zaťaženie obce. Kompostovanie udržuje a vylepšuje chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy, znižuje množstvo skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy, atď. Človek vyprodukuje približne 230 kg biologicky rozložiteľného odpadu ročne.

Verím, že každý využije možnosť preukázania domáceho kompostovania, či už pridelením kompostéra od obce, alebo zaslaním čestného prehlásenia o kompostovaní vo vlastnom kompostéri. Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj životnému prostrediu.

Zdroj: obec Divinka-Lalinok

 

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať