Krajský parlament rokoval na svojom 27. zasadnutí

Krajský parlament rokoval na svojom 27. zasadnutí

Dnešné zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK prinieslo po letnej prestávke opäť rôznorodé témy. Župní poslanci okrem iného prijali správu o príprave SC ŽSK na zimnú údržbu, rokovali o aktuálnom čerpaní krajského rozpočtu, či schvaľovali kandidátov na udelenie Ceny Žilinského samosprávneho kraja.

Dôležitým bodom programu bolo pristúpenie k Memorandu o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Žilina pri realizácii projektu „Žilina Beskydy 2026“. V rámci kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026 vystupuje Žilinský kraj ako kľúčový partner projektu, ktorý môže pri úspešnej kandidatúre získať okrem prestížneho titulu až 10 mil. eur na investičné aktivity pre svoje kultúrne zariadenia. Táto investičná pomoc by išla do rozvoja Kysuckého múzea, kde je zámer vybudovať v Skanzene vo Výchylovke Múzeum lesa a komplexne rekonštruovať vzácnu úvraťovú lesnú železničku. Ďalšie prostriedky by smerovali do  Považského múzea, Bábkového divadla a Považskej galérie umenia v Žiline, ako aj Oravskej galérie. „V prípade zisku titulu EHMK 2026 pôjde o výnimočný vklad  finančných zdrojov do regionálnej kultúry, vďaka ktorému budú môcť zapojené organizácie v krajskej pôsobnosti realizovať veľké investičné zámery. Kraj pritom bude spolufinancovať len 5% získaných prostriedkov,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Mesto Žilina sa začiatkom roka dostalo do užšieho výberu spolu s Nitrou a Trenčínom, definitívne rozhodnutie padne v decembri 2021. Uplatnenie memoranda o spolupráci je podmienené získaním titulu.

V súvislosti s projektom „Žilina Beskydy 2026“ poslanci schválili zámer kraja odpredať mestu Žilina Národnú kultúrnu pamiatku – Ciachovňu. Mesto plánuje projekt rekonštrukcie budovy zaradiť do svojho investičného balíka v rámci súťaže o Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK) ako jedinečný kultúrny objekt centrálnej mestskej zóny. Žilinský kraj je pripravenú celú projekčnú prípravu aj so stavebným povolením odovzdať mestu, keďže sa mu doposiaľ nepodarilo nájsť potrebné finančné zdroje na rekonštrukciu pamiatky. „Kandidatúru mesta Žilina preto vnímame ako veľkú príležitosť na komplexnú revitalizáciu objektu, ktorú nemôžeme premeškať. Spoločným zámerom mesta i kraja je po obnove kultúrne prepojiť Ciachovňu s Považskou galériou umenia a vytvoriť pre obyvateľov mesta i širšieho regiónu výnimočný kultúrny stánok, ktorý obohatí centrálnu zónu mesta,“ vysvetlila krajská županka. Mesto získa budovu i projektovú dokumentáciu za 1 euro.

Odbor sociálnych vecí predložil Zastupiteľstvu na schválenie dva strategické dokumenty. „SMART koncepcia v oblasti sociálnych inovácií Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030“ prináša modernú stratégiu trvalo udržateľných a kvalitných sociálnych služieb, ktorá vznikla v rámci projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj operačného programu Efektívna verejná správa. „Koncepcia sa zaoberá siedmimi konkrétnymi cieľmi, jedným z nich je aj experimentálne štúdium profesie opatrovateľ/ka v rozsahu jedného a troch rokov, ktoré má zvýšiť atraktívnosť, bezpečnosť,  kvalitu a udržateľnosť práce v tomto sektore,“ doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová. Návrh „Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v Žilinskom kraji na obdobie 2020 – 2022“ bol vytvorený expertnou skupinou na krajskej úrovni. Kraj v rámci materiálu zmapoval všetky zariadenia v regióne, ktoré sa venujú ochrane a pomoci týraným ženám a identifikoval základné problémové miesta krízovej intervencie.

Krajských poslancov zamestnala i tretia úprava rozpočtu, ktorú si vynútila aj oblasť dopravy. Od nástupu pandémie zápasí župa s výpadkom tržieb, ktorý pravdepodobne dosiahne až 9 miliónov eur. Len za prvých 7 mesiacov tohto roka je výpadok tržieb viac ako 35 %. Z toho automaticky plynie extrémny nárast výdavkov na prímestskú autobusovú dopravu v kraji, ktorý ešte zvyšuje aktuálny rast cien pohonných hmôt a skokový nárast inflácie. Mnohé investičné akcie kraja tiež komplikujú výrazné nárasty cien stavebných materiálov.

Župný parlament podporil i zámer založiť regionálne inovačné združenie pod názvom InoVia. Vznik inovačného centra je reakciou na silnejúci trend automatizácie, stúpajúce nároky na vzdelanie, zručnosti a kreativitu, nedostatočnú podporu inovácií, ale i neustály odchod študentov a kvalifikovaných pracovníkov z regiónu a do zahraničia. Ako doplnil Ján Pavlík, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK: “Pre oblasť inovácií bude v nasledujúcom programovom období vyčlenený jeden z najväčších finančných balíkov. Chceme preto vytvoriť dostatočné kapacity, aby sa viac a hlbšie prepojili finančné nástroje na podporu inovácií. Pri tvorbe centra sme vychádzali z príkladov dobrej praxe centier v Moravskosliezskom a Juhomoravskom kraji, ktoré už v súčasnosti úspešne fungujú.“ Okrem Žilinského kraja sú spoluzakladateľmi mesto Žilina a Žilinská univerzita, kraj do združenia spolu s mestom dá vstupný zakladateľský príspevok zhodne 45 000 eur.

Riaditeľka odboru zdravotníctva informovala poslancov o zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. Župné nemocnice aktuálne evidujú 26 pacientov, v Kysuckej nemocnici už prebieha reprofilizácia lôžok. Zaočkovanosť v kraji dosiahla 43%, k čomu výrazne prispeli aj výjazdy VakciZuzky. Tie v niektorých regiónoch zvýšili podiel zaočkovaných až o 8 %. Žilinský kraj prostredníctvom výjazdov mobilnej očkovacej jednotky, VakciZuzky, ako aj pevných centier -Epidemiologickej ambulancie a Veľkokapacitného centra zaočkoval 56 805 obyvateľov.

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie rokovali župní poslanci výlučne formou videokonferencie. Nasledujúce Zastupiteľstvo ŽSK sa uskutoční 29. novembra 2021.

Materiály k jednotlivým prerokovaným bodom:

https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/pozvanka-27-zasadnutie-zastupitelstva-zilinskeho-samospravneho-kraja.html

Záznam z rokovania Zastupiteľstva ŽSK:

https://www.youtube.com/watch?v=PiEJnsWZAt0

ZDROJ: ŽSK

1 comment
Monika Ondrušová
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

1 Comment

  • Viera
    29. septembra 2021, 12:18

    Dôležitá je výstavba cyklotrás.Používajú sa zdieľané bicykle a nie je kade bezpečne jazdiť.Dolné Kysuce sú čo sa týka cyklotrás asi na tom najhoršie.Cesty a chodníky sú úzke a všetci ohrozujú všetkých.

    REPLY

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať