Krásno nad Kysucou obnoví vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ

Krásno nad Kysucou obnoví vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 22.júna 2020,  zriaďovateľ mesto Krásno nad Kysucou obnoví školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch Základnej školy /Mládežnícka 1343 a jej súčastí – ŠKD, CVČ, ŠJ a to od 22. júna 2020.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

Riaditeľ školy zabezpečí:

  • prieskum záujmu žiakov 6.-9.ročníka o nástup do školy od 22.6.2020,
  • zmenu organizácie vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) so zreteľom na fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní,
  • dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení počas obnovenia prevádzky všetkých súčastí ZŠ v súlade s opatreniami a usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami zriaďovateľa.

Riaditeľ školy vydá pokyny na  základe aktuálneho usmernenia MŠVVaŠ SR k Organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach od 22.6.2020, upravujúce podmienky ZŠ a jej organizačných zložiek  na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

  • prevádzky a vnútorného režimu základnej školy, školského klubu detí, centra voľného času a školskej jedálne  do konca školského roku 2019/2020,
  • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

Riaditeľ školy zverejní pokyny a informácie pre rodičov o nástupe žiakov do ZŠ od 22.6.2020 na webovej stránke školy a na webovej stránke mesta.

Rodičia žiakov 6. – 9. ročníka majú možnosť svoje deti prihlásiť/odhlásiť do školy prostredníctvom prihlasovacieho formulára na EduPage v rodičovskom konte.

Zdroj: mesto Krásno nad Kysucu

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať