Liptovská galéria pozýva na vernisáž medzinárodnej výstavy Peaks, Pics and Other Inconsistencies

Liptovská galéria pozýva na vernisáž medzinárodnej výstavy Peaks, Pics and Other Inconsistencies
Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva na vernisáž medzinárodnej výstavy Peaks, Pics and Other Inconsistencies, ktorú pripravil poľský kurátor Łukasz Białkowski. Vernisáž sa uskutoční v utorok 28.9.2021 o 16:30 hod. v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Hlavnou myšlienkou, ktorú výstava prináša, je, že prístup poľských umelcov k horám sa viditeľne líši od prístupu, ktorý vyvoláva u Slovákov, aj keď umelci oboch národov odkazujú na rovnaký fyzický priestor a krajinu.

Na mentálnej mape Poliakov sa hory stali všetkým, len nie miestom pre bežný život, prácu alebo poľnohospodárstvo. Zdá sa, že je to vcelku opak prítomnosti hôr v slovenskom umení a sociálnej imaginácii. V slovenskej perspektíve sa hory javia ako priestor pre opakujúce sa každodenné činnosti. Zdá sa, že pokušenie urobiť z nich vznešený predmet kontemplácie je prirodzene umiernené. Napríklad obrazy Ľudovíta Fullu s výjavmi slovenského folklóru vyjadrujú pokoj a radosť z každodenných rutín – vidíme ľudí pracovať a využívať prostredie, namiesto toho, aby s týmto prostredím zvádzali súboj. Tento prístup je prítomný aj v súčasnom umení. Keď sa pozrieme na diela Alexa Mlynárčika, ukazuje sa, že vidí hory ako miesto pre svadobnú hostinu (Evina svadba), radostné výlety (Dni radosti) alebo lyžiarske súťaže (Festival snehu). Aj krátky pohľad na diela Štefana Papča odhaľuje prekvapivo pokojný a analytický pohľad na hory v porovnaní s romantickým a pohnutým prístupom poľských výtvarníkov. Ak vezmeme do úvahy, že slovenské územie je väčšinou hornaté, tušenie skúmané vo Vrchoch, obrázkoch a iných nezrovnalostiach sa stáva čoraz presnejším.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, priestor obklopený horami, môže byť ideálnou platformou na to, aby ste sa pozreli na dôležitosť a význam hôr ako na súčasť národnej alebo sociálnej imaginácie. Spájame diela, ktoré rozpracúvajú motív hôr, a porovnávame výtvarné prístupy, skryté predpoklady a predsudky. Porovnávame napríklad Władysława Hasiora s Alexom Mlynárčikom. Obaja patrili k vlne povojnových avantgardných hnutí v stredovýchodnej Európe, obaja žili ako mladí v mestách obklopených horami a obaja ako etablovaní umelci vo svojom umení odkazujú na hory. Ak však ten prvý považoval hory za miesto, kde prírodné živly ukázali svoju silu, ten druhý bol viac-menej zameraný na športové aktivity alebo svadobné obrady.

Aby sa predišlo pocitu konfrontácie a umenia z Poľska a Slovenska bolo zaradené do širšieho kontextu, pridávame niektoré uhly pohľadu „zvonka“. Zaradili sme umelcov z Maďarska a Francúzska. Každopádne, aj keď sa tu uvedené predpoklady môžu ukázať ako nepravdivé alebo nekonzistentné, stále to zostáva skvelou príležitosťou na medzinárodné stretnutie.

Łukasz Białkowski

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava sa koná pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku, p. Krzysztofa Strzałku.

 

Bližšie informácie o výstave: https://www.galerialm.sk/vystavy/archiv-vystav-2021/peaks-pics-and-other-inconsistencies/

Zdroj:  Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Monika Ondrušová
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať