Liptovské múzeum otvorilo novú výstavu približujúcu vydavateľskú a tlačiarenskú tradíciu v meste

Liptovské múzeum otvorilo novú výstavu približujúcu vydavateľskú a tlačiarenskú tradíciu v meste
Foto: liptovskemuzeum.sk

Liptovské múzeum v Ružomberku v utorok 3. novembra 2020 otvorilo novú výstavu približujúcu vydavateľskú a tlačiarenskú tradíciu v meste z prelomu 19. a 20. storočia. Návštevníci tak majú možnosť vidieť knihy a časopisy, ale aj plagáty z produkcie viacerých ružomberských vydavateľov a tlačiarov. Výstava bude verejnosti prístupná minimálne dva mesiace a je pripravená z vlastných historických zbierok. 

Liptovské múzeum v Ružomberku ako regionálne vlastivedné múzeum spravuje veľké množstvo historických zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú život v minulosti nielen v meste Ružomberok, ale v celom regióne Liptova. Patrí k nim aj bohatý knižný a časopisecký fond. Ide predovšetkým o periodiká a knihy, ktoré boli vydané a tlačené v Ružomberku. Vychádzalo tu viacero novín a časopisov, niektoré sú aj dnes všeobecne známe, ako napríklad prvý slovenský ženský časopis Dennica, či prvý ročník denníka Slovák. Iné periodiká sú síce neznáme a zabudnuté, tak ako humoristické Veselé noviny, ale dokumentujú význam Ružomberka v minulosti. Len od roku 1884, keď v meste vznikla prvá tlačiareň Adolfa Kohna, do rozpadu monarchie, vychádzali v Ružomberku viac ako tri desiatky novín a časopisov. Podobne to bolo aj po vzniku Československa, mesto bolo stále významným tlačiarenským centrom novej republiky. Okrem časopisov boli v Ružomberku vydávané aj desiatky ročníkov dobových kalendárov a stovky významných knižných diel. Práve tieto dôležité dejinné udalosti podrobne dokumentuje výstava Ružomberská čerň. Výstava o ružomberských vydavateľoch a tlačiaroch, pričom o všetkých tlačiarňach si návštevníci výstavy môžu viac prečítať na výstavných banneroch.

Návštevníci máju možnosť spoznať aj unikátne plagáty z produkcie ružomberských tlačiarní. Tie sú zaujímavé nielen ako výtvarné diela, ale majú aj dôležitú informačnú hodnotu. Dnes tak majú návštevníci možnosť spoznať aké kultúrne, spoločenské, športové a politické akcie prebiehali v Ružomberku pred približne storočím. Návštevník uvidí ako vyzerali plagáty, ktoré lákali na futbalový zápasy, pozývali na verejné cvičenia telovýchovnej organizácie Sokol či Orol, na divadelné predstavenia, do kina, alebo vyzývali k politickej agitácii.

Okrem toho si návštevníci môžu zalistovať a začítať sa do viacerých, viac ako storočných novín a bližšie spoznať nielen ako vyzerali, ale aj to, aké témy sa v nich v minulosti rozoberali a čo trápilo dobovú spoločnosť.

Ďalšia časť výstavy zase umožňuje návštevníkom výraznú interaktivitu, keďže môžu do nej aktívne zasiahnuť. Súčasťou Veselých novín vydávaných v rokoch 1912 až 1914 v Ružomberku bolo aj množstvo karikatúr a kreslených vtipov. Jedným z ich tvorcov bol aj ružomberský rodák, architekt Ján Burian. Na kreslených vtipoch a karikatúrach sa môžu návštevníci výstavy nielen pobaviť, ale ich aj dotvoriť a vyfarbiť. Stanú sa tak spolutvorcami celého výstavného projektu.

S výstavou je spojených aj niekoľko sprievodných podujatí. Pripravené sú kurátorské prehliadky, počas ktorých sa návštevníci dozvedia viac nielen o samotných vystavovaných predmetoch, ale aj o tlačiarenskej a vydavateľskej tradícii. Múzeum tiež pripravilo aj dve odborné prednášky. V prvej návštevníci bližšie spoznajú osobnosť učiteľa, novinára, vydavateľa a tlačiara Karola Salvu, vďaka ktorému sa Ružomberok zapísal do dejín ako vydavateľské centrum Uhorska. V druhej zase bližšie spoznajú Salvovho pokračovateľa Jána Páričku a jeho vydavateľské stratégie, vďaka ktorým sa do dejín zapísal nielen ako významný tlačiar a vydavateľ, ale aj ako šikovný podnikateľ. Všetky akcie sa uskutočnia až v priaznivej epidemiologickej situácii alebo online a múzeum o nich bude bližšie informovať.

Na výstavu sa Liptovskému múzeu podarilo získať grant z Fondu na podporu umenia, a tak môžu návštevníci vidieť vystavené predmety v nových vitrínach a plagátových rámoch.

Vernisáž výstavy sa z epidemiologických dôvodov nemohla uskutočniť.

Zdroj: Liptovské múzeum v Ružomberku

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať