Liptovské múzeum v Ružomberku predstaví svoju novú publikáciu

Liptovské múzeum v Ružomberku predstaví svoju novú publikáciu

Liptovské múzeum v Ružomberku v stredu 28. 10. 2020 predstavuje svoju novú publikáciu, určenú odbornej muzeálnej, muzeologickej i širšej laickej verejnosti.

Kniha „Múzejníctvo v Liptove“, ktorého autorom je PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea, zoznámi čitateľa s viac ako storočnou bohatou históriou muzeálnych inštitúcií na Liptove i pokusov, iniciatív, predstupňov organizačných foriem, spolkov a spoločností, ktoré ich založeniu predchádzali.

V spomínanom časovom rozpätí vznikli na Liptove štyri múzea, každé s osobitým zameraním a náplňou činnosti i s mnohými spoločnými črtami a aktivitami a výsledným synchrónnym efektom dokumentovania a múzejnej prezentácie prírodného, historického a umeleckého bohatstva regiónu.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa prezentácia knihy uskutoční vo vyššie spomínaný deň, 28. 10. 2020 o 10.00, vo výhradne elektronickej podobe, formou dokrútok a priameho prenosu, ktorí môžu záujemcovia a priaznivci sledovať na facebooku Liptovského múzea v Ružomberku.  Knihu predstaví jej autor, PhDr. Martin Krupa, a do života ju uvedú RNDr. Dana Šubová, CSc., riaditeľka SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, a PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc., popredná osobnosť slovenskej historickej vedy a osobitne slovenskej medievalistiky, dlhoročný pedagóg Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Účastníkov prenosu pozdraví aj riaditeľ partnerského MJK Mgr. Jaroslav Hric.

Na úvodné predstavenie publikácie nadviaže program, ktorý je súčasťou aktuálneho inovatívneho bloku vzdelávacích a kultúrno – vzdelávacích podujatí Liptovského múzea v Ružomberku v internetovom priestore. PhDr. Karol Dzuriak prevedie divákov cez vybrané expozície Liptovského múzea v jeho sídelnej ružomberskej budove a predstaví niektoré z jeho zaujímavých a cenných exponátov, Mgr. Jana Saganová priblíži výber zo vzácnych tlačí a archiválií v správe múzea, Jiří Přibyl zasvätí záujemcov do tajov odbornej práce konzervátora a reštaurátora.

Novinkou tohto vysielania bude aj zaradenie návštevníkov – divákov facebooku do súťaže o knihu Múzejníctvo v Liptove. Pričom prví piati, ktorí správne odpovedia na položenú otázku v priebehu vysielania, dostanú darom spomínanú publikáciu.

Pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku sa tešia na Váš záujem a ďakujú Vám za Vašu priazeň.

Zdroj: Liptovské múzeum

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať