Manželia si kúpili les, chcú ho zachrániť

Manželia si kúpili les, chcú ho zachrániť

V chránených územiach, kde prevláda súkromné vlastníctvo pozemkov, je výkon ochrany prírody komplikovaný. Jedným z riešení tejto situácie je výkup, prípadne prenájom pozemkov.

Radi by sme informovali, že na konci roka 2019 došlo k podpísaniu nájomnej zmluvy medzi vlastníkom pozemku v katastrálnom území Lipovec manželmi Martinčekovcami z Trnového a Štátnou ochranou prírody SR.

Manželia Martinčekovci sú vlastníkmi lesa s rozlohou približne 4,5 ha. Les sa nachádza priamo v Národnom parku Malá Fatra. Účelom nájmu je zabezpečiť na prenajatom pozemku výkon práv a povinností pri ochrane prírody.  V zmluve je taktiež ukotvené, že pozemok bude územím s minimálnymi zásahmi bez lesohospodárskej a stavebnej činnosti, čím bude zabezpečená nadradenosť ochrany prírody.

K podpisu zmluvy prenajímatelia dodávajú:

„Ochrana prírody je našou srdcovou záležitosťou. Les vnímame ako zložitý organický systém, v ktorom prebieha množstvo biologických procesov, ktoré sú vzájomne prepojené a ktorým rozumieme veľmi málo. Lesy našu planétu formujú milióny rokov a za tento čas sa v nich vyvinulo množstvo vzťahov medzi faunou a flórou na danom území, cez ktoré ovplyvňujú zem i vzduch. V súčasnosti sa mnohí na les dívajú len cez hodnotu dreva, ktoré sa v ňom nachádza. My ho však viac vnímame cez ekosystémové služby, ktoré poskytuje danému územiu. A v neposlednom rade ho vnímame aj ako umelecké dielo prírody. A umelecké dielo nebudete posudzovať len podľa hodnoty materiálu, z ktorého je vytvorené. Les má však tú nevýhodu, že ho nezavesíte doma na stenu, alebo nepostavíte do galérie, aby ste sa ním mohli kochať. Ale môžete sa v ňom prejsť a sledovať i študovať jeho vývoj. Alebo ho môžete vyrúbať. Ale rozbili by ste sochu od Michelangela?“

„Lesy bez lesohospodárskej činnosti by sa podľa nás mali nachádzať aspoň v národných parkoch. Sme preto radi, že Štátna ochrana prírody SR pristúpila na naše podmienky starostlivosti o les a bude ich vykonávať na profesionálnej úrovni. A na koniec tajne dúfame, že sa k takejto aktivite pripoja aj ďalší súkromní vlastníci lesa v národných parkoch. Myslíme si, že je to v záujme krajiny, v ktorej žijeme my všetci.“

Tento pozemok bol prenajatý na obdobie 30 rokov, pričom prenajímateľ nepožadoval úhradu nájomného. Kým sme doteraz boli zvyknutí, že každý chce z národného parku profitovať, je mimoriadne vzácne, že sa nájdu ľudia, ktorí vidia v ochrane prírody aj nemateriálne benefity.

Zdroj: Národný park Malá Fatra

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať