Matica slovenská uviedla na trh nový odborný časopis Slovensko – Národné spektrum

Matica slovenská uviedla na trh nový odborný časopis Slovensko – Národné spektrum
Foto: matica.sk

Matica slovenská uviedla na trh nový odborný časopis Slovensko – Národné spektrum. Časopis je orientovaný najmä na čitateľa, ktorý hľadá poznatky z dejín Slovenska, ale aj zo slovenskej literatúry, národopisu a iných spoločenských vied. Vychádzať bude dvakrát ročne – v júni a decembri.

Šéfredaktorom sa stal Peter Sokolovič, ktorý patrí k mladšej generácii slovenských historikov. „Matici slovenskej doteraz chýbalo moderné, atraktívne periodikum so širším spoločensko-vedným záberom. To sa zmenilo a ja som rád, že k tomu prispeli aj noví odborníci, ktorí prišli do Matice slovenskej v posledných dvoch – troch rokoch,“ ozrejmil P. Sokolovič. Na príprave prvého čísla sa podieľal najmä Slovenský historický ústav MS, ale aj dobrovoľný Historický odbor MS pod vedením jeho predsedu a uznávaného slovenského historika profesora Róberta Letza.

„Slovensko – Národné spektrum je špecifické tým, že pútavou formou prináša čitateľovi odborný pohľad na slovenské dejinné, literárne a spoločenské reálie. O Ľudovítovi Štúrovi, Pavlovi O. Hviezdoslavovi či Jurovi Janoškovi tak môže získať oveľa zaujímavejšie poznatky,priblížil šéfredaktor. Časopis je možné objednať si na webstránke MS v časti Novinky a médiá.

Vydavateľská činnosť Matice slovenskej je podľa predsedu MS Mariána Gešpera pevnou súčasťou slovenského knižného a periodického trhu. „Matica slovenská vydáva široké spektrum literatúry, či už pre deti a mládež, laickú i odbornú verejnosť. V portfóliu máme aj viacero periodík, za všetky spomeniem vysoko kvalitné Slovenské pohľady. K nim sme teraz pridali nový odborný časopis Slovensko – Národné spektrum, ktorý vznikol transformáciou z Magazína Slovensko, určeného pre zahraničných Slovákov,“ vysvetlil predseda MS. Ako dodal, Slovensko – Národné spektrum je jedným z výsledkov postupnej modernizácie ustanovizne od jeho zvolenia v novembri 2017.

„Matica dokáže aj napriek hlbokému podfinancovaniu i znevažovaniu niektorými jedincami ročne zrealizovať široké spektrum prospešnej kultúrno-vedecko-osvetovej činnosti. Pritom preukázateľne šetríme zdrojmi. Verím, že pre ľudí v stovkách miest a obcí Slovenska je podstatný prínos každodennej matičnej práce, nie osobné názory pár jednotlivcov bez znalosti o demokratickom fungovaní, súčasnosti i činnosti Matice slovenskej,“ dodal.

Zdroj: Matica slovenská

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať