Mesto Čadca predlžuje termín podávania nominácií na osobnosti Čadce

Mesto Čadca predlžuje termín podávania nominácií na osobnosti Čadce

Mesto Čadca pravidelne od roku 2011 udeľuje ocenenia osobnostiam, ktoré sa výrazne zaslúžili o rozvoj nášho mesta. V dôsledku aktuálnej situácie predlžuje termín podávania nominácií  na osobnosti Čadce za rok 2020 do 30. júna 2020.

Nominácie osobností, ktoré si zaslúžia ocenenie za svoju celoživotnú prácu a dielo v oblasti vedy a výskumu, hospodárstva a regionálneho rozvoja, zdravotníctva, humanitnej a sociálnej činnosti, kultúry a umenia, vzdelávania a práce s mládežou, verejno-prospešnej činnosti alebo telovýchovy a športu, resp. za svoj výnimočný čin v daných oblastiach, posielajte na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca (na obálku napíšte heslo OSOBNOSTI), resp. na e-mail: kultura@mestocadca.sk. K nominácii priložte odôvodnenie návrhu, stručný životopis navrhovanej osobnosti a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefón, e-mail). Doručené nominácie posúdi komisia menovaná primátorom mesta Milanom Gurom, zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva, členov komisií a ďalších prizvaných osobností kultúrneho a verejného života. Členovia komisie postúpia vybrané návrhy vedeniu mesta, ktoré ich predloží na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Čadci. Ocenenia plánuje vedenie mesta odovzdať v rámci slávnostného programu v závere roka. Ďalšie informácie: Mestský úrad v Čadci, oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu, 041/430 22 44, 0905 470 381. Anonymné návrhy nebudú akceptované.

V zmysle Štatútu Mesta Čadca môžu byť udelené nasledujúce ocenenia:

Čestné občianstvo – udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta Čadca – udeľuje sa osobám za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej práce, významný podiel a výrazné pričinenie sa o ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a občanov.

Cena primátora mesta Čadca – udeľuje ju primátor mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Doručené nominácie posúdi komisia menovaná primátorom mesta Milanom Gurom, zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ), členov komisií a ďalších prizvaných osobností kultúrneho a verejného života. Členovia komisie postúpia vybrané návrhy vedeniu mesta, ktoré ich predloží na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Čadci. Ocenenia budú odovzdané v rámci slávnostného programu na jeseň tohto roka. Ďalšie informácie: MsÚ Čadca, oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu, 041/430 22 44, 0905 47 381.

Osobnosti Čadce ocenené v rokoch 2011 – 2019

2011: Čestné občianstvo mesta Čadca: Karol Kállay, Cena mesta Čadca: MUDr. František Kostka, Mgr. Mária Marcibálová a Mgr. Vojtech Marcibál, Cena primátora mesta Čadca: Magdaléna Hacková, Juraj Šerík

2012: Čestné občianstvo mesta Čadca: Mgr. Amália Kužmová a Mgr. Pavol Kužma, Cena mesta Čadca: MUDr. Jozef Kanaba, MUDr. Věra Kufová, Eva Matysová, Cena primátora mesta Čadca: Rastislav Hajnoš, Ing. Miroslav Janík, MUDr. Peter Szeghy

2013: Cena mesta Čadca: Mgr. Peter Bytčanek, ThDr. Emil Floriš, PhD., Engelbert König, Cena primátora mesta Čadca: Ing. Ján Drobil, Mgr. Jozef Klieštik, MUDr. Karol Tome

2014: Čestné občianstvo mesta Čadca: Ing. Jozef Markulják, Cena mesta Čadca: Mgr. Nina Kopecká a Mgr. Ladislav Kopecký in memoriam, Mgr. Vladimír Kráľ, MUDr. Šimon Višňovský, Cena primátora mesta Čadca: Mgr. Ing Peter Dubec, Prof., JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Mgr. Milan Pollák

2015: Čestné občianstvo mesta Čadca: prof. Enrico Volpe, Cena mesta Čadca: Mgr. art Karol Kevický, Mgr. art Anton Pohančeník, Cena primátora mesta Čadca: MUDr. Roman Jablonický, Lýdia Oravcová

2016: Čestné občianstvo mesta Čadca: Michal Zaleski, prezident mesta Toruń, Cena mesta Čadca: Dagmar Dvorská, PhDr. Rudolf Gerát, Milan Toman

2017: Cena mesta Čadca: akad. maliar Miroslav Cipár, MUDr. Vladimír Gajdičiar, Ing. Jozef Vrábel, Cena primátora mesta Čadca: Ing. Stanislav Mikovčák, Kpt. Ladislav Oravec

2018: Čestné občianstvo mesta Čadca: Ing. Mgr. Antoni Szlagor, burmister mesta Źywiec, Cena mesta Čadca: Ing. Ján Drobil, Ing. Elena Kováčová, Ing. Anna Zbojanová, Mgr. Anna Straková in memoriam, Cena primátora mesta Čadca: Dpt. Milan Kubjatko, MUDr. Vladimír Nehaj, Mgr. Pavol Sedláček

2019: Čestné občianstvo mesta Čadca: PaedDr. Ivan Čierny, brig. generál v. v., Cena mesta Čadca: Ján Kantorík, Mgr. Marián Pastorek, Cena primátora mesta Čadca: Mgr. Antónia Hudecová, Antónia Palúchová, Ján Ďurica

Osobnosti ocenené v rokoch 1994 – 2008

Čestné občianstvo mesta Čadca: JUDr. Anton Blaha, Eugen Andrew Cernan, Ján Chryzostom Korec, prof., PaedDr., Mgr. Art Vojtech Didi, doc. Mgr. Art Pavol Procházka, Michał Staśkiewicz, Carlo Wender Cena mesta Čadca: Mgr. Milan Čimbora, Miroslav Ďurica, Ing. Jozef Pollák Cena primátora mesta Čadca: Doc., Ing. Ivan Hlavoň, CSc., Doc., RNDr. Stanislav Palúch, CSc.

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať