Mesto Dolný Kubín podporí činnosť 41 organizácií a 45 projektov

Mesto Dolný Kubín podporí činnosť 41 organizácií a 45 projektov

Dolnokubínska samospráva aj tento rok podporí športové a kultúrne organizácie v meste. Mestskí poslanci o tom rozhodli na svojom poslednom rokovaní. Sumu viac ako 162 000 eur sa rozhodli prerozdeliť na činnosť 41 organizácií a 45 projektov. V priebehu roka môže ešte udeliť dotácie aj primátor mesta zo svojej rezervy. Má na to viac ako 18-tisíc eur. Magistrát má na tento rok v rámci svojej dotačnej politiky na uvedený účel vyčlenenú celkovú sumu vo výške 182 000 eur, čo je približne rovnaká suma ako v roku 2021.

„Vážime si činnosť a prínos všetkých našich športových, kultúrnych, sociálnych organizácií. Práve vďaka tomuto programu sa nám  podarilo motivovať verejnosť i neziskový sektor ku rôznorodým činnostiam, ktoré pomáhajú mládeži, podporujú spoločenské aktivity či skrášľujú verejný priestor v našom meste. Sme veľmi radi, že vďaka tejto finančnej pomoci sú podporené projekty, ktoré by sa bez podpory mesta možno len ťažko realizovali. Zároveň si uvedomujeme, že financie z dotačného programu tvoria len zlomok nákladov konkrétneho projektu. Významný vklad dáva aj samotná organizácia, ktorá ho realizuje, či už vo forme financií, materiálneho zabezpečenia a vo veľkej miere aj prostredníctvom vlastnej dobrovoľníckej činnosti,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

Z rozpočtu mesta bolo na činnosť organizáciám sídliacim v Dolnom Kubíne rozdelených viac ako 126-tisíc eur. Z čoho na športovú činnosť klubov išlo 105-tisíc. Najväčšie dotácie získali mestské kluby futbalový a hokejový, ďalej Telovýchovná jednota Orava, Florbalový klub Žatva 90 či Športový klub polície – sekcia: vodné športy. Na činnosť združení a organizácií v oblasti kultúry a sociálnych vecí smerovalo dokopy takmer 21-tisíc eur. „Každá komisia má na schválenie dotácií svoje kritériá. Napríklad v oblasti športu sú tu kritériá na činnosť, teda aké súťaže hrajú, koľko majú registrovanej mládeže, či sú nejakí reprezentanti a podobne. Čo sa týka projektov, tak tam je zameranie hlavne to, ktorý projekt osloví aj verejnosť. Členovia o tom debatujú, sú to pomerne dlhé diskusie a myslím si, že komisie sa snažili rozhodnúť čo najspravodlivejšie, aby boli podporené tie projekty, ktoré pomôžu, aby život v meste v oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí bol čo najbohatší,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Odborné komisie a poslanci rozdelili dotácie aj na projekty Šanca pre všetkých. Komisia školstva, mládeže a športu a Komisia kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a služieb navrhla schváliť dotácie 35 projektom v oblastiach športu, kultúry a voľného času detí a mládeže v celkovej výške približne 31-tisíc eur. Po 1 500 eur získali  Združenie mladých Laura Putovný tábor 2022 a Občianske združenie Krpček na 7. ročník tradičného kultúrneho podujatia Od Kenez po Kňažiu – 7. „Zaujímavosťou v tomto roku je, že až šesť občianskych združení si žiadalo dotáciu na letné tábory. V oblasti kultúry je to podpora hlavne tých tradičných podujatí, ktoré sa každoročne opakujú. Napríklad ako Návrat do histórie v Srňacom, 15. ročník Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov Vidmo, 19. Kubínska hudobná jeseň 2022 či 7. ročník tradičného kultúrneho podujatia Od Kenez po Kňažiu. V oblasti športu je to Memoriál Barnabáša Üvegeša, 8. ročník Benefičných drepov či 4. ročník Vzpieračského letného Hexagonálu,“ vysvetlil Švento s tým, že medzi podporenými projektami bolo aj zaujímavé podujatie EKOVIANOCE … aj odpad môže skrášliť.

V oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva navrhla komisia sociálnych vecí a zdravotníctva podporiť desať projektov za viac ako 4 900 eur. Najviac peňazí dostane Slovenský zväz telesne postihnutých na podujatie Športom k pohybu, kde mestskí poslanci schválili sumu  1 425 eur.

Primátorovi mesta sú každoročne v rozpočte samosprávy vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10% z celkovej výšky dotácií.  V priebehu roka, tak môže ešte udeliť dotácie zo svojej rezervy, tento rok má na to viac ako 18-tisíc eur. Žiadosti treba adresovať priamo jemu. „Žiadosť je presne rovnaká, ako na projekty, to znamená, že maximálne môže primátor podporiť sumou 1500 eur. Väčšinou prídu žiadosti, ktoré majú nejakú novú myšlienku či nový nápad. Najneskoršie sa môže žiadosť z  finančnej rezervy primátora podať do konca septembra,“ doplnil Švento.

Okrem týchto foriem poskytovania dotácií má Mesto Dolný Kubín aj svoj „participatívny rozpočet“, ktorý je postavený na rozhodovaní jednotlivých výborov, ktoré kopírujú volebné obvody mesta.   V rozpočte mesta je každý rok pre desať výborov vyčlenená celková suma 32 000 eur. „Každý výbor má vyčlenenú finančnú čiastku, o ktorej rozdelení rozhodujú jeho členovia, zložení z poslancov z daného obvodu a niekoľkých obyvateľov. Vo výboroch je dokopy 64 neposlancov,“ konštatoval Matúš Lakoštík, zástupca primátora mesta.

Napríklad výbor Brezovec, Veľký Bysterec má v rozpočte po 4000 eur. Po 3000 eur má výbor Banisko, Beňova Lehota, Kňažia, Malý Bysterec, Medzihradné, Mokraď, Staré mesto a Záskalie.

 

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať