Mesto Dolný Kubín pozná názor ľudí na rekonštrukciu MsKS

Mesto Dolný Kubín pozná názor ľudí na rekonštrukciu MsKS
Foto: msksdk.sk

Dolnokubínska samospráva pripravuje podklady na spracovanie projektovej dokumentácie budovy mestského kultúrneho strediska (MsKS) a priľahlého Námestia slobody. To bol dôvod na vytvorenie dotazníka k rekonštrukcii MsKS, ktorý mohli Dolnokubínčania a všetci tí, ktorí sa o kultúru v meste zaujímajú vyplniť od 11. marca do 10. apríla v elektronickej aj tlačenej forme. Vyplnilo ho viac ako 360 ľudí.

„Všetky prípravné práce vedú k vytvoreniu čo najkvalitnejšieho zadania pre súťaž architektov. Dotazníkovým prieskumom sme chceli spoznať vzťah jednotlivých skupín obyvateľov alebo užívateľov z iných obci k súčasnému mestskému kultúrnemu stredisku ako aj k priľahlému námestiu. Výsledky výskumu nám priniesli konkrétne odpovede. Spoznali sme tak postoje ľudí k súčasnej obsahovej ponuke kultúrneho domu, ale aj požadované zmeny, ktoré by mala priniesť komplexná rekonštrukcia. Všetkým, ktorý nám v tejto výskumnej fáze pomáhali, či už pri tvorbe dotazníka alebo jeho následným vyplnením, veľmi pekne ďakujem,“ povedal Ján Prílepok, primátor mesta.

Počas mesiaca sa do dotazníka zapojilo 364 ľudí, prevažne Dolnokubínčanov. „Svoj názor vyjadrilo viac ako 63 percent žien a 36 percent mužov. Problematika ďalšieho smerovania zaujala najviac generáciu od 26 – 45 rokov, kde bolo zastúpenie až 56 percent opýtaných,“ ozrejmila Jana Greššová, riaditeľka MsKS v Dolnom Kubíne.

Autorov dotazníka v 13 otázkach zaujímal názor verejnosti na aktuálne činnosti MsKS ako aj návrhy na aktivity do budúcnosti, nové nápady na podujatia, ale aj na využitie samotných priestorov. Všetko, čo návštevník v súčasnej dobe od priestoru kultúrneho stánku očakáva. „V odpovediach dominoval záujem o konkrétne podujatia, najmä o divadelné predstavenia a koncerty. Z odpovedí k priestorovým možnostiam k existujúcemu stavu oboch sál a výstavných priestorov vyplynulo pridať priestor na voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie. Z nápadov nás zaujala malá botanická záhrada v dolnej chodbe MsKS, alebo riešenie terasy v zadom bloku budovy ako veľkého skleníka so záhradou.  Zároveň sme vďační aj za kritické pripomienky k činnosti. Sú pre vedenie a zamestnancov MsKS akousi nápovedou na zlepšenie,“ priblížila Greššová

Keďže budovu MsKS treba vnímať ako súčasť a prirodzené spojenie s priľahlým Námestím slobody, dotazník zahŕňal aj otázky, ktoré sledovali plusy, mínusy a nápady pre toto námestie. „V odpovediach sme najviac zachytili potrebu viac realizovať exteriérové  podujatia, najmä v letnom období, street foodové aktivity. Inšpirujúcim bol aj nápad na umiestnenie amfiteátra s pódiom v prednej časti námestia a budovy MsKS.  Zaujímavým a viackrát opakujúcim bol nápad na inštaláciu exteriérových umeleckých diel, atrakcií na fotenie či externých panelových výstav. V samotnom priestore chýba oddychová zóna, tienenie, viac zelene ako aj detské prvky,“ doplnila riaditeľka MsKS.

V mínusoch námestia najviac rezonovala nespokojnosť respondentov so zoskupovaním mladých, s tým súvisiacim hlukom, znečisťovaním a vandalizmom. „Rovnako často sa negatívne vyjadrovali k prevádzke „baru“ pri schodoch do vedľajšieho obchodného domu, ako aj k chýbajúcim službám verejných toaliet v tejto lokalite. Tiež sme tam našli odpovede ku téme novovznikajúceho trhoviska,“ objasnila Greššová.

Ďalším krokom mesta Dolný Kubín bude vyhlásenie architektonickej súťaže návrhov overenej Slovenskou komorou architektov, z ktorej by mal vzísť víťazný návrh budúcej podoby Mestského kultúrneho strediska a Námestia slobody. „Čaká nás komplexná rekonštrukcia spoločensky a architektonicky významného priestoru v našom meste. Ide o naozaj obrovskú výzvu pri ktorej bude potrebné navrhnúť technické riešenia a zrekonštruovať budovu, ktorá sa rozprestiera na viac ako 10-tisíc metrov štvorcových. Práve zadaním kvalitnej architektonickej súťaže by sme chceli riešiť nielen rekonštrukciu samotného MsKS, ale aj priľahlého Námestia slobody. Verím, že sa nám podarí týmto projektom získať moderné nadčasové priestory, vybavené novými technológiami. Získame tak zázemie pre kultúrne a spoločenské podujatia nielen mestského, ale aj regionálneho a celoslovenského významu,“  konštatoval primátor mesta

Mestské kultúrne stredisko je jedinou kultúrnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín a v súčasnosti aj jedinou prevádzkovanou budovou mesta na účely kultúrno-spoločenských aktivít.  Budova slúži na tieto účely od roku 1986. Od dôb otvorenia budova neprešla výraznejšími opravami, s pribúdajúcimi rokmi sa riešili iba havarijné stavy. Preto mesto Dolný Kubín vníma stále aktuálnejšie potrebu zásadnej a celkovej rekonštrukcie MsKS a v súlade s prichádzajúcimi výzvami sa pripravuje na zadania pre architektonickú súťaž rekonštrukcie.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať