Mesto Martin aj v roku 2020 zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad

Mesto Martin aj v roku 2020 zabezpečuje zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Mesto Martin aj v roku 2020 zabezpečuje v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad.

Systém zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je upravený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Martin, určuje druh odpadu, ktorý patrí do zeleného odpadu a druh nádob alebo vriec, do ktorých sa tento odpad ukladá. Konkrétne ide o biologicky rozložiteľný odpad z domácností, záhrad a parkov vrátane kvetov, trávy, lístia, dreveného odpadu, buriny, zvyškov z pestovania, zhnitého ovocia a zeleniny, pilín, drevnej štiepky, hoblín a drevného popola. Uvedený druh odpadu je nevyhnutné vkladať do nádob alebo vriec hnedej farby. Biologicky rozložiteľný odpad nesmie obsahovať mäso, zvyšky jedla (polievky, omáčky), potraviny v obaloch, uhynutú zver, kamene, škrupiny z vajec a takisto ani iné druhy odpadu.

Mesto Martin môže poskytnúť  zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny odpad aj na základe zmluvy o užívaní – výpožičke zbernej nádoby. Zmluvu o výpožičke je možné uzatvoriť na mestskom úrade – odbore komunálnych služieb – III. poschodie č. dverí 325. Na základe uzatvorenej zmluvy si môže občan vyzdvihnúť zbernú nádobu v spoločnosti Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, Martin.  V prípade potreby si môže občan zakúpiť na vlastné náklady ešte jednu zbernú nádobu hnedej farby. V krajnom prípade, je možné uložiť  zelený odpad vedľa smetnej nádoby v deň vývozu do hnedých vriec, avšak len v obmedzenom množstve.

Zdroj: Mesto Martin

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať