Mesto Martin ocenilo prácu pedagógov

Mesto Martin ocenilo prácu pedagógov
Foto: Mesto Martin

Tento rok sa z dôvodu opatrení spojených s koronakrízou oceňovanie pedagógov v Martine uskutočnilo až začiatkom letných prázdnin. Ocenenie si prevzalo z rúk viceprimátorky mesta Martin Tatiany Červeňovej a predsedu Komisie školstva, vzdelávania a mládeže pri mestskom zastupiteľstve Bruna Horeckého 23 učiteľov. Mesto Martin o tom informuje na svojej stránke. 

Vedenie jednotlivých škôl navrhlo oceniť pedagógov za profesionálny a zodpovedný prístup k deťom a žiakom ako aj za celoživotnú prácu v oblasti školstva a dosahovanie mimoriadnych výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese.

Okrem nich bola na návrh Komisie školstva a vzdelávania ocenená aj pani Elena Šmidtová, ktorá spolupracuje so školami pri organizovaní športových postupových súťaží a podporuje športovanie detí a mládeže v okrese Martin.

Alena Schimíková, vedúca  oddelenia školstva, mládeže a športu poďakovala pedagógom  za ich nasadenie v čase „učenia na diaľku“, ktoré bolo príkladné a hodné ocenenia. Vyzdvihla ich doterajšie pôsobenie v školstve, počas ktorého pristupovali k svojej práci s kreativitou a nadšením.

Zoznam ocenených:

Viera Čillová,  ZŠ s MŠ, Hurbanova  Za profesionálny a zodpovedný prístup k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese v  základnej škole 

Adriana FejkováMŠ, Družstevná Za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Mária FrončkováZŠ s MŠ, J.V. Dolinského Za vynikajúcu, tvorivú a zodpovednú prácu v procese predprimárneho vzdelávani

Dagmar FukáčováZŠ, Jozefa Kronera Za aktívny a kreatívny prístup vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Tatiana GáborčíkováSúkromná MŠ „Datelinka“ Za vynikajúcu a tvorivú  prácu   vo výchovno-vzdelávacom procese  v materskej škole

Andrea GírethováKatolícka ZŠ s MŠ Antona BernolákaZa profesionálny a zodpovedný prístup k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese v  základnej škole 

Tatiana ChlúdováZŠ s MŠ, Podhájska Za celoživotný prínos pri výchove a vzdelávaní detí a spoľahlivú a zodpovednú prácu  v materskej škole

Eva JanoškováZŠ s MŠ, J. V. Dolinského Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese  v školskom klube detí

Dana Kaděrková, ZŠ, A. Stodolu Za profesionálny a zodpovedný prístup k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese v  základnej škole

Zuzana Kmecová, ZŠ s MŠ, Hurbanova Za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Michaela LukášikováZŠ, Nade Hejnej Za profesionálnu a zodpovednú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole a šírenie dobrého mena školy

Anna  Morgošová, ZŠ s MŠ, Podhájska Za celoživotný prínos pri výchove a vzdelávaní v základnej škole,

za rozvíjanie školského informačného systému a spoľahlivé plnenie pracovných povinností

Jana Pasztorová, MŠ, Š. Furdeka Za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Eva Rojková, ZUŠ, P. Mudroňa Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese s talentovanými deťmi

Emília Rovná, Súkromná MŠ, P. Mudroňa Za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Zdenka Šamajová, ZŠ s MŠ, Podhájska Za dlhoročnú svedomitú pedagogickú činnosť, celoživotný prínos a výborné výsledky pri výchove a vzdelávaní v základnej škole

Viera Tinajová ZŠ, A. Stodolu Za profesionálny a zodpovedný prístup k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese v  základnej škole  

Zuzana Ulejová, Evanjelická ZŠ Za profesionálny a zodpovedný prístup k práci, iniciatívny a tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zuzana Vaváková, Súkromná ZŠ BellAmos Za vynikajúcu a tvorivú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Anna Záborská, ZŠ, P. Mudroňa Za vynikajúcu a tvorivú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese  v školskom klube detí

Ľubica Zacharová, ZŠ Alexandra Dubčeka, Za profesionálnu a zodpovednú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Alena Žáková, ZŠ s MŠ, Podhájska Za celoživotný prínos, rozvoj jazykovej gramotnosti žiakov a tvorivý a iniciatívny prístup k žiakom základnej školy

Elena Šmidtová, CVČ, A. Kmeťa Za dlhoročnú prácu so športujúcou mládežou a organizáciu športových postupových súťaží v okrese Martin

Zdroj: Mesto Martin

 

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať