Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina

Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina

Stanovenie základných regulatívov a princípov tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úprava súčasných nevyhovujúcich reklám je úlohou Manuálu reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina (MPR), ktorý v piatok 12. júna verejnosti bližšie predstavili jeho autori. 

Téma stanovania princípov reklamy v žilinskej MPR je živá už od roku 2015, kedy sa uskutočnil prvý týždňový workshop o reklamnom smogu organizovaný Oblastnou organizáciou cestového ruchu Malá Fatra. Následne v roku 2016 bol výstup z workshopu prezentovaný na stretnutí s majiteľmi budov v MPR, kde mali možnosť materiál pripomienkovať. „Ak sa Žilina chce stať moderným mestom s príjemným prostredím  historického  centra, musí sa aktívne zaujímať aj o celkový vzhľad verejného priestoru. Manuál reklamy mestskej pamiatkovej rezervácie je cestou, ktorá pomôže zvýšiť atraktivitu mesta, nielen pre obyvateľov, ale aj turistov,“ povedala Ingrid Dolníková, iniciátorka workshopu a vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja na Mestskom úrade v Žiline.

Na uvedených základoch neskôr vznikol odborno-metodický dokument v podobe manuálu, ktorý sa podarilo dopracovať až v rokoch 2018 – 2019. Na jeho príprave sa podieľal Krajský pamiatkový úrad Žilina a mesto Žilina v spolupráci s odborníkmi z externého prostredia. V súčasnosti je manuál od 1. septembra minulého roka platným doplnkom Zásad pamiatkovej starostlivosti pre MPR Žilina. „Manuál je kľúčovým dokumentom, v zmysle ktorého Krajský pamiatkový úrad Žilina ako prvostupňový orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu rozhoduje vo veci realizácie a podoby reklám na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina,“ vysvetlil Miloš Dudáš, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina. Regulatív v oblasti reklamy je platný pre všetkých 21 ulíc v MPR Žilina, konkrétne ulíc Bottova, Burianova medzierka, Čepiel, Dolný val, Geromettu, Farská ulička, Farské schody, Hodžova, Horný val, Jezuitská, Kalinčiakova, Makovického, Mydlárska, Na bráne, Na priekope, Pernikárska, Radničná, Sirotárska, Sládkovičova, Štúrova a Vuruma.

 „Hlavným cieľom manuálu je pomôcť  vlastníkom, správcom či nájomcom objektov a priestorov v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina  pri realizácii budúcej reklamy. Okrem iného ponúka inšpirácie, poukazuje na vhodné i nevhodné príklady z praxe a zároveň približuje celý proces povoľovania zo strany dotknutých inštitúcií,“ podotkla autorka manuálu, architektka Lucia Streďanská.

„Každé mesto by malo byť hrdé na svoju mestskú pamiatkovú rezerváciu, na také centrum ako máme v Žiline. Cítime potrebu s týmto priestorom niečo urobiť, takto to vnímajú naši obyvatelia, ale aj návštevníci. Existencia manuálu reklamy je jeden z mnohých dielov mozaiky rozvoja nášho najkrajšieho miesta v meste, nášho historického centra,“ povedal primátor mesta Peter Fiabáne. 

Manuál je určený všetkým aktérom, ktorí aktívne využívajú reklamu, vstupujú do procesu jej tvorby a realizácie, ktorí ju povoľujú či akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú vizuálnu podobu MPR a s ňou súvisiaci verejný priestor. Sú to predovšetkým majitelia budov, nájomcovia, investori, ktorí zadávajú požiadavky na osadenie novej reklamy, následne grafickí dizajnéri návrhu reklamy a jej realizátori, čo sú najčastejšie reklamné agentúry. „Našou snahou je, aby sa manuál stal najmä inšpiračným dokumentom, nielen regulačným. Je teda v neposlednom rade určený aj širokej verejnosti ako informatívny a vzdelávací materiál. Práve občania mesta sú dennodennými užívateľmi verejného priestoru, pričom sa významným spôsobom spolupodieľajú na jeho finálnej  podobe,“ dodala Streďanská.

Manuál reklamy je k dispozícii na stránkach mesta Žilina (http://www.zilina.sk/docs/download/manual_reklamy_mestskej_pamiatkovej_rezervacie_zilina.pdf).

Skrátená verzia vo forme brožúry je v tlačenej podobe prístupná na Mestskom úrade v Žiline, ako aj na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline.

Pre všetkých, ktorí sa chcú o téme dozvedieť viac, je pripravený workshop v pondelok 22. júna o 16.00 hod. v Rosenfeldovom paláci v Žiline.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať