Mesto revitalizuje železničný podchod, v budúcnosti sa očakáva komplexná rekonštrukcia

Mesto revitalizuje železničný podchod, v budúcnosti sa očakáva komplexná rekonštrukcia

V Žiline začala revitalizácia železničného podchodu na ulici P. O. Hviezdoslava. Práce, ktoré realizuje spoločnosť Emel SK, by mali potrvať do konca júna. Nevyhnutné úpravy časti železničného podchodu v správe mesta si vyžiadajú investíciu vyše 77-tisíc eur. Komplexná rekonštrukcia podchodu je rozdelená do viacerých etáp, pričom výsledkom aktuálnej bude odvodnenie priestoru a celkové vizuálne úpravy. V budúcnosti má samospráva v pláne riešiť aj kritické miesta podchodu, na ktoré poukázala odborná diagnostika v roku 2019.

V prvej fáze rekonštrukčných prác budú okrem odvodnenia realizované prípojky k inžinierskym sieťam a osvetlenie. Niektoré doplnkové konštrukcie v podchode budú odstránené a iné prejdú základnou úpravou. Súčasťou je aj vyčistenie objektu a úprava niektorých informačných plôch. Všetky uvedené práce je možné realizovať v predstihu pred samotnou veľkou rekonštrukciou.

„Podchod zo železničnej stanice je prakticky prvý priestor, s ktorým prichádza návštevník Žiliny pri ceste vlakom do kontaktu. Dlhodobo nás jeho zanedbaný stav trápil, no je výsledkom roky neriešených problémov. Preto sa teším, že začala základná revitalizácia, ktorá priestor podchodu viditeľne zatraktívni a odstráni problematické zatekanie. Podchod nie je uzavretý a práce sa uskutočňujú za plnej prevádzky. Prosíme preto ľudí o obozretnosť a trpezlivosť. Za nížený komfort sa vzhľadom na rekonštrukčné práce ospravedlňujeme,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Účelom diagnostiky, ktorú si nechalo mesto vypracovať v roku 2019, bolo zistenie stavebno-technického stavu podchodu a identifikovanie príčiny zatekania. Železničný podchod je most s dĺžkou 17,9 metra a preto sa diagnostické metódy zamerali napríklad na zistenie kvality betónu či stavu vystuženia konštrukcie mostného objektu a zloženia mostného zvršku.

Pri diagnostike bolo zistených niekoľko vád na konštrukcii mosta, najmä zatekanie do nosníkov ako dôsledok porušenia izolácie mostovky a poškodenia uzavretia nosníka, nefunkčné odvodnenie, zaplavený priestor strojovne eskalátoru, masívne zatekanie z nosnej konštrukcie a súbor trhlín. Na základe zistení sa ako najpravdepodobnejšia príčina zatekania mostného objektu javí poškodenie mostovky v oblasti mostných záverov, čo potvrdzujú aj výstupy z georadarových meraní.

S ohľadom na stavebno-technický stav mostného objektu bolo mestu odporučené začať s prípravou komplexnej rekonštrukcie mostného objektu. Hlavné nosné prvky mosta sú v súčasnosti napadnuté chloridmi v takom rozsahu, že nie je možná ich sanácia. V prípade odkladu rekonštrukcie mosta môže dochádzať k postupnému zhoršovaniu porúch, najmä vplyvom zatekania.

Pri budúcej komplexnej rekonštrukcii podchodu sa očakáva koordinácia prác so železnicami. Mestu totiž patrí len časť podchodu smerom od Národnej ulice – od schodiska smerom dole do podchodu po prvé schodištia, ktoré vyúsťujú pred budovu železničnej stanice. Železnice SR avizovali, že rekonštrukcia podchodu bude pozostávať v predĺžení a rekonštrukcii existujúceho podchodu. Podchodom bude zabezpečený prístup cestujúcich na jednotlivé nástupištia z priestoru budovy a prepojenie Národnej ulice s Uhoľnou ulicou.

Zdroj: Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať