Mesto Ružomberok ponúklo možnosť zníženia nájmu podnikateľom

Mesto Ružomberok ponúklo možnosť zníženia nájmu podnikateľom
Foto: Mesto Ružomberok

Mesto Ružomberok oznamuje, že podnikatelia, ktorých prevádzky boli z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 zatvorené, môžu požiadať mesto o zníženie alebo odpustenie nájomného. Týka sa to len tých podnikateľov, ktorí majú v prenájme mestský majetok. Mesto o tom informuje na svojej stránke.

O odpustenie alebo zníženie nájomného môžu podnikatelia požiadať za obdobie sťaženého užívania v spojení s opatreniami v SR na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 od 01.01. 2021. Oprávneným žiadateľom je len ten podnikateľ, ktorý má s Mestom Ružomberok uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu. Z možnosti podávania žiadostí sú vylúčení podnikatelia – nájomcovia prevádzkujúci reklamné stavby, nájomcovia prevádzkujúci na mestskom majetku poľnohospodársku alebo ťažobnú činnosť.

Nájomné bude mesto odpúšťať spätne, nemožno žiadať o odpustenie platenia nájomného do budúcna. Na odpustenie alebo zníženie nájomného podaním žiadosti nájomcovi nevzniká nárok, každá žiadosť bude individuálne posúdená na základe objektívnych kritérií. O odpustení jednotlivých nájmov príp. výške úľav rozhodne následne primátor mesta s členmi vedenia. V žiadosti je potrebné uviesť odkaz na číslo centrálnej evidencie zmlúv pre danú zmluvu, prípadne zmluvu ku žiadosti priložiť, uviesť obdobie sťaženého užívania a výšku nájomného, ktorú nájomca žiada odpustiť alebo znížiť. V žiadosti je potrebné k údajom nájomcu pripojiť aj telefonický kontakt.

Podpísané žiadosti je možné podávať najneskôr do 30.06. 2021 poštou alebo do podateľne mestského úradu, prípadne do elektronickej schránky mesta (nie e-mailom) a adresovať ich na Oddelenie právnych služieb. Žiadosti budú vybavované podľa poradia, ako boli mestu doručené.

Zdroj: Mesto Ružomberok

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať