Mesto zrekonštruovalo detské jasle na Puškinovej ulici

Mesto zrekonštruovalo detské jasle na Puškinovej ulici

Vynovené priestory budú môcť od pondelka 10. augusta využívať deti a zamestnanci zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ulici v Žiline. Rekonštrukcia detských jaslí, ktorá sa uskutočnila od júna do augusta 2020, si z rozpočtu mesta vyžiadala takmer 90-tisíc eur.

V jasliach na žilinskom sídlisku Hliny bola opravená poškodená strecha, ktorú následne zateplili. Rekonštrukčné práce zahŕňali aj celkovú obnovu elektroinštalácie, počas ktorej pribudli moderné a úsporné svietidlá. Celý objekt bol v závere prác vymaľovaný. Rekonštrukcia neobišla ani kuchyňu, v ktorej bolo obmenené nerezové zariadenie za celkom 1 600 eur.

„Teším sa, že sa nám zrekonštruované zariadenie podarí odovzdať ešte pred otvorením nového školského roka. Aj uvedené rekonštrukčné práce sú súčasťou širšieho zámeru postupne obnovovať školy a školské zariadenia v meste tak, aby poskytovali dobré a vyhovujúce zázemie pre personál, ale najmä deti. Želám im v nových priestoroch veľa pekných zážitkov,“ povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

Detské jasle na Puškinovej ulici v Žiline poskytuje kvalifikovaným zdravotníckym personálom komplexnú celodennú starostlivosť, výchovu a vzdelávanie na troch oddeleniach, spravidla deťom do troch rokov. Cieľom jaslí je rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa, osvojiť jeho návyky a prehĺbiť socializáciu. Umožňuje voľné hry detí, osobnú hygienu s otužovaním, stravovanie, oddych, čím je zabezpečená funkčná nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatná prevádzka bez vzájomného rušenia. Kapacita zariadenia je 42 detí. Mesto Žilina okrem uvedeného zariadenia poskytuje starostlivosť pre deti do troch rokov aj v zariadení na ul. Veľká okružná 82 v Starom meste v Žiline.

Obe mestské jasle aktuálne disponujú voľnými kapacitami. Rodičia, ktorí by mali záujem o umiestnenie dieťaťa do zariadenia od septembra 2020, by mali podať písomnú žiadosť. Tlačivá žiadosti sú k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline a na internetovej stránke mesta Žilina. Vyplnenú žiadosť môžu záujemcovia odovzdať osobne v klientskom centre alebo zaslať poštou či e-mailom v priebehu celého kalendárneho roka. Viac informácií nájdete aj na: www.zilina.sk v sekcii Občan/sociálne služby, osobne v klientskom centre, telefonicky na číslach: +421 41 70 63 503, +421 41 70 63 407, alebo e-mailom na adrese: kc_socialne@zilina.sk

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať