Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov od svojho založenia

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov od svojho založenia

Mestská polícia Žilina si pripomína 30 rokov od svojho vzniku. Novodobá história polície sa začala písať 11. decembra 1990, kedy sa konalo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. V apríli 1991 vyšli do ulíc prví príslušníci mestskej polície a začali plniť svoje úlohy. V súčasnosti má útvar 84 príslušníkov, ktorí zabezpečujú úlohy najmä v oblasti verejného poriadku a ochrany zdravia či majetku.

Príslušníci mestskej polície a pozvaní hostia si okrúhle výročie pripomenuli vo štvrtok 24. júna. Počas slávnosti primátor mesta Peter Fiabáne ocenil ďakovným listom 33 príslušníkov mestskej polície, ktorí odpracovali v zbore 15 rokov a viac. Mestskí policajti Martin Hulín a Peter Molnár si prevzali čestné uznania za pohotovosť, rozvážnosť a obetavosť pri záchrane ľudského života.

„Mestská polícia Žilina sa od svojho vzniku vykreovala do podoby modernej, dynamickej organizácie, vykonávajúcej svoje poslanie s vysokým profesionálnym nasadením a zodpovednosťou. Dôkazom kvalitne odvedenej práce jednotlivých okrskov a ich pracovníkov je množstvo nahlásených prípadov. Za to všetko patrí mestskej polícii nielen uznanie, ale aj vďaka nás všetkých, ktorým pomáha v každodenných situáciách. Do ďalšieho fungovania prajem veľa síl pri riešení nahlásených prípadov, ale aj veľkú dávku odhodlania a odvahy, s akou sa púšťate do náročných situácií,“ podotkol primátor mesta Peter Fiabáne.

„Dôležitosť plnenia základnej úlohy mestskej polície – ochrana života, zdravia a majetku občanov bola pre nás vždy prvoradou, veď bezpečnosť občanov a ich blízkych je jednou z najdôležitejších priorít, ktorú človek pociťuje. Mestská polícia pri mimoriadnych udalostiach, počas 30 rokov existencie, zachránila niekoľko desiatok ľudských životov a ochránila majetok mnohým ľudom. V súčasnej dobe sa nám spoločne s kolegami darí skvalitňovať našu prácu, modernizovať útvar po viacerých stránkach a presadzovať víziu do budúcna, teda tvoriť mestskú políciu hodnú krajského mesta,“ povedal náčelník Mestskej polície Žilina Peter Mišejka.

Žilinská mestská polícia v súčasnosti plní úlohy v šiestich územných obvodoch – okrskoch v zmysle rajonizácie mesta. Príslušníci mestskej polície pracujú v troch staniciach, v dvoch miestach prvého kontaktu, okrsky nechýbajú napríklad na sídliskách Hliny, Vlčince či Hájik. Okrem bežného dohľadu nad verejným poriadkom plní mestská polícia aj ďalšie úlohy. Ide o preventívno-bezpečnostné akcie, bezpečnostné opatrenia počas podujatí, monitorovanie verejných priestranstiev kamerovým systémom, odchyt zatúlaných psov a pôsobenie v oblasti prevencie.

Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Aurel Gonščák oceňuje súčinnosť mestskej a štátnej polície pri zabezpečovaní poriadku počas športových, kultúrnych podujatiach, na úseku objasňovania kriminality a pri riešení dopravnej situácie v meste. „Všetka táto spolupráca viedla k jednému spoločnému cieľu, ktorým je ochrana života, zdravia, ochrana majetku a zabezpečenie verejného poriadku, aby sa všetky osoby, či už sú to obyvatelia mesta, návštevníci, turisti alebo právnické osoby, cítili v meste Žilina bezpečne,“ zhodnotil Aurel Gonščák.

K obnoveniu obecných a mestských polícií na Slovensku došlo po roku 1989, kedy parlament prijal zákon o obecnej polícií. Možnosť zriadiť obecnú políciu využilo v tom čase viac ako sto miest a obcí. Prvým náčelníkom, ktorý viedol 33-členný útvar mestskej polície, bol Gustáv Varnai. Záujem o prácu bol veľký, pretože po rokoch totalitného režimu sa očakávala moderná polícia západného štýlu s kvalitným materiálno-technickým vybavením a s novými zákonmi reflektujúcimi demokratický vývoj krajiny. Z množstva uchádzačov boli prijatí len muži vyšší ako 180 cm, s výbornou fyzickou kondíciou, ktorí úspešne absolvovali športové, zdravotné a psychodiagnostické testy. Už v roku 1992 pracovalo v mestskej polícii 44 príslušníkov. Vozový park tvorili vozidlá značky Škoda Favorit. Príslušníci mestskej polície boli v uliciach rozpoznateľní vďaka služobným uniformám s charakteristickými lampasmi na nohaviciach a čiernymi baretmi. Prvým sídlom útvaru v Žiline bol objekt mestského úradu v Dome odborov, neskôr budova terajšieho Dopravného inšpektorátu na Veľkej okružnej ulici. V roku 2002 sa mestskí policajti presťahovali do väčších, vyhovujúcich a zrekonštruovaných priestorov vlastného objektu na Hollého ulici, kde Mestská polícia Žilina sídli dodnes.

Zdroj: Vladimír Miškovčík, hovorca mesta Žilina

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať