Možnosti pre cyklistov sa v Žiline rozšíria, pribudnú ďalšie cyklotrasy

Možnosti pre cyklistov sa v Žiline rozšíria, pribudnú ďalšie cyklotrasy

V najbližších mesiacoch budú v Žiline realizované cykloprojekty, na ktoré Európska únia i štát poskytnú takmer 680-tisíc eur a časť nákladov bude samospráva hradiť aj z vlastných zdrojov.

  • V uplynulých dňoch začali práce na viac ako kilometrovom úseku cyklotrasy V10, ktorá povedie po Ulici M. R. Štefánika a spojí cyklotrasu na Košickej ulici (pri Hypermarkete Tesco) s Námestím Andreja Hlinku. Vybuduje sa aj prvý úsek cyklotrasy V9 na Rosinskej ceste, ktorá povedie zo sídliska Vlčince smerom na Vodné dielo Žilina. Celý proces prípravy je v zmysle legislatívy a má všetky povolenia dotknutých orgánov. 
  • Stavebné práce na budovaní cyklotrasy sa dotýkajú aj Ulice M. R. Štefánika. Nevyhnutnou súčasťou vybudovania nového úseku cyklotrasy je odstránenie 43 kusov stromov. Tak citlivý zásah do prostredia nás, samozrejme, neteší, preto odstránené dreviny nahradíme 58 kusmi stromov vhodnejšími pre tento typ územia a už s takými parametrami, aby si okamžite začali plniť svoje funkcie. Obnova zelene je navyše dôležitá z viacerých hľadísk, napríklad pre zvýšenie biodiverzity, vekovej diverzity porastu drevín či z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti drevín.
  • Projekt budovania cyklotrasy cez Ulicu M. R. Štefánika bol od roku 2019 viackrát prezentovaný mediálne i na rôznych odborných fórach, no na základe pripomienok od občanov sme dodatočne vytvorili ešte väčší časový priestor, aby sme vysvetlili celý projekt a jeho výhody. 
  • V utorok 1. marca sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnilo stretnutie s niekoľkými obyvateľmi Ulice M. R. Štefánika. Prítomní boli primátor mesta, zástupcovia oddelenia životného prostredia, oddelenia dopravy a Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. Na stretnutí bol vytvorený priestor na otázky a pripomienky obyvateľov.  
  • Vysvetľovanie pokračovalo aj na druhý deň v stredu 2. marca priamo na mieste, kadiaľ bude smerovať cyklotrasa. Na stretnutí sa zúčastnili traja obyvatelia Ulice M. R. Štefánika, zástupcovia oddelenia životného prostredia, odboru riadenia projektov a investícií, na mieste bola aj referentka koncepcie mestskej zelene z Útvaru hlavného architekta mesta Žilina i arborista. Poslednou aktivitou bolo pracovné stretnutie na Ulici M. R. Štefánika, ktoré sa uskutočnilo so zhotoviteľom – dodávateľom prác v piatok 4. marca.    
  • Stavebné práce na budovaní cyklotrasy zmenia charakter Ulice M. R. Štefánika na nový, modernejší priestor so zachovaním zelene. Výsledný efekt po uskutočnení prác bude viditeľný v zlepšení verejného priestoru ulice, v znížení emisného zaťaženia, vo zvýšení bezpečnosti chodcov a cyklistov a tiež v zlepšení kvality bývania. 
  • Budovanie cyklotrás v meste Žilina je dôležité aj z dôvodu, že v budúcnosti bude, viac ako dnes, aktuálna otázka alternatívnych druhov dopravy, nezaťažujúcich životné prostredie. Mesto Žilina ako jedno z mála miest na Slovensku už v tejto chvíli poskytuje na svojom území 13 kilometrov značených cyklotrás vrátane obojsmernej prevádzky na sídlisku Hliny I – IV. Plán rozšírenia by mal dosiahnuť úroveň takmer 16 kilometrov. Výraznou mierou sa žilinská samospráva podieľa na budovaní cyklotrás s regionálnom presahom.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať