Nemocnica v Ružomberku spustila urgentný príjem druhého typu

Nemocnica v Ružomberku spustila urgentný príjem druhého typu
Foto: unv.sk

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN je prvou nemocnicou v regiónoch Oravy a Liptova, ktorá od 1. 7. 2020 spustila urgentný príjem typu II. Nemocnica o tom informuje na svojej stránke.

„Ústredná vojenská nemocnica je jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nielen v spádovej oblasti Liptova, Oravy, ale aj širšieho okolia. Náš Urgentný príjem typu II pre dospelých bude poskytovať pacientom rýchlu a komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste,“ povedal primár Urgentného príjmu MUDr. Milan Frátrik.

Urgentný príjem bude pacientom k dispozícii 7 dní v týždni/ 24 hodín denne a prejdú cez neho všetky diagnózy, okrem detských. Detskí pacienti pôjdu priamo do ambulancie Ústavnej pohotovostnej služby – areál na Považskej ulici. ÚVN pre nové Oddelenie urgentného príjmu využila už v minulosti vybudované priestory,  ktoré mali slúžiť pre urgent.

„ÚVN SNP Ružomberok – FN spĺňala legislatívou stanovené priestorové požiadavky na spustenie Oddelenia urgentného príjmu II. typu pre dospelých na zhruba 90%. Cena realizácie výstavby chýbajúcich ambulantných priestorov bola odhadnutá na približne 2- 3 milióny eur. Z dôvodu úspory finančných prostriedkov sme požiadali zriaďovateľa MO SR a riaditeľa ÚHL – hlavného lekára OS generála MUDr. Vladimíra Lengvarského o poskytnutie voľných kapacít poľnej nemocnice na to, aby doplnila chýbajúce priestory v zmysle platnej legislatívy.  Je však potrebné vyvinúť maximálne úsilie na dostavbu chýbajúcich priestorov,“ dodal riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN MUDr. Peter Vaněk.

Časť priestorov nového oddelenia, ktoré je situované v takzvanej poľnej nemocnici, bude slúžiť, ako zázemie pre lekárov a sestry. Bežní pacienti do týchto priestorov vstupovať nebudú. V priebehu posledných dvoch rokov nemocnica zabezpečila potrebné materiálno-technické a prístrojové vybavenie nového urgentu. Len do prístrojového vybavenia,  ktorého súčasťou sú napríklad  monitory vitálnych funkcií, videoendoskopická zostava,  injekčné dávkovače,  infúzne pumpy,  EKG prístroje či defibrilátor, nemocnica investovala takmer 230 000 eur. Celkové náklady na urgentný príjem  – vrátane stavebných úprav, vybavenia informačnými technológiami,  prípravy zázemia pre poľnú nemocnicu a vybavenia inventárom – predstavujú sumu 376 000 eur. Od septembra 2019 bol urgentný príjem v testovacej prevádzke formou rozšírenej ambulancie traumatológie (5 dní v týždni od 7:00 do 15:30 hod. ). Od marca 2020 sa testovacia prevádzka rozšírila na 7 dní v týždni / 24 hodín denne – až do oficiálneho spustenia Oddelenia urgentného príjmu 1. 7. 2020. Nové pracovisko má od 1. 7. 2020 uzatvorené zmluvy so všetkými  zdravotnými poisťovňami.

ÚVN SNP Ružomberok – FN je zriadená na poskytovanie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje prevažne na základe verejného zdravotného poistenia. Rozsahom vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti má nadregionálny charakter. Okrem systému verejného zdravotného poistenia –  poskytuje tzv. špecifickú zdravotnú starostlivosť pre rezort obrany, a je aj subjektom hospodárskej mobilizácie.

Zdroj: ÚVN Ružomberok

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať