Obec Vysoká nad Kysucou dostala vzácny dar

Obec Vysoká nad Kysucou dostala vzácny dar

Nestáva sa často, že obec býva obdarovaná – skôr sa od nej očakáva … Absolútne výnimočnou bola preto chvíľa prevzatia vzácneho daru v podobe ručne spracovanej repliky historickej pečate obce Vysoká nad Kysucou. Autorkou tohto jedinečného a skvostného diela je pani Kamila Gabošová, ktorá neobvyklý a vzácny dar odovzdala starostovi obce dňa 11. júna 2021 po slávnosti požehnávania Covidového stĺpa.

Ide o prvú známu pečať obce Vysoká nad Kysucou a pochádza z roku 1741. V kalendárnom roku 2021 si teda pripomíname 280. výročie jej používania.

V monografii Vysoká nad Kysucou je v stati „Pečať, Erb a Vlajka obce“, ktorej autorom je  Drahomír Velička , pečať opísaná nasledovne: „Je to oválna pečať ø 39 x 43 mm. V pečatnom poli pod vysokým košatým stromom vľavo na zadných nohách stojaci korunovaný lev, držiaci v pravej prednej končatine tri ruže po pravej strane kmeňa. V pažiti pod stromom je prvé slovo nápisu: ARBOR, text potom pokračuje v oblúku stuhy pod korunou stromu SUBIECTA LEONI. Kolopis znie: SIGILLUM * POSSESSIONIS * VISZOKA A[NNO] * 1741. Vonkajší okraj pečate tvorí vencovka. Pečatný obraz od kolopisu oddeľuje dvojitá hladká kružnica. Je zaujímavé, že pokiaľ väčšina kysuckých obcí si do pečatí zvolila jednoduché rastlinné, zvieracie, hospodárske či hagiografické motívy, väčšiu symbolickú hĺbku mali len niektoré z nich. K nim možno zaradiť aj Vysokú, ktorá v svojej pečati obrazom i mottom vyjadrila svoju podriadenosť rodu Turzovcov. Počas ich panovania na panstve Bytča bola totiž Vysoká založená. Obec je v pečati symbolicky vyjadrená stromom, ktorej vládne lev držiaci tri ruže (odkaz na rodový erb Turzovcov). Obraz je ešte umocnený mottom ARBOR SUBIECTA LEONI (lat. strom podliehajúci levovi). Zvláštnosťou najstaršej vysockej pečate je aj prítomnosť tohto textu. Zo všetkých kysuckých obci mala, okrem Vysokej, motto vo svojej obecnej pečati už len Turzovka, ktorá v nej vyjadrovala taktiež veľmi hlbokú kresťanskú symboliku Svätej Trojice.“

Pečatidlo z roku 1741 používala obec najdlhšie zo všetkých, jeho posledné použitie, ktoré sa podarilo objaviť (atramentový odtlačok), je doložené v septembri a októbri 1864.

Umelkyňa pečať spracovala kaligrafickou metódou na ručne vyrábanom papieri. Za účelom prepracovania jednotlivých detailov bolo dielo vyhotovené v rozmere ø 193 x 223 mm. Pečať sa však nezachovala v „dokonalej“ podobe, ale iba vo forme vyššie spomenutého odtlačku. Autorka preto pri rekonštrukcii vzhľadu pečate vychádzala zo vzájomnej kombinácie ako grafickej predlohy tak i uvedeného písomného opisu.

Skvostný výsledok jej práce, nad ktorým strávila desiatky hodín, však neostane iba v podobe samotného umeleckého diela. Zrekonštruovaná pečať bude vektorizovaná a po vytvorení matrice pečatidla, bude historická pečať používaná na označenie slávnostných dokumentov obce.

Zdroj: obec Vysoká nad Kysucou

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať