Ocenenie knihovníkov a pracovníkov verejných knižníc v kysuckom regióne

Ocenenie knihovníkov a pracovníkov verejných knižníc v kysuckom regióne

ak ako v minulosti aj dnes platí, že knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá zhromažďuje, spracováva a uchováva knižničný fond, poskytuje knižničné a informačné služby čitateľom a používateľom a pripravuje knižničné podujatia; mení sa len forma organizácie týchto aktivít. Kým v minulosti plnili knižnice úlohy výpožičovní a študovní, dnes sú to vyťažené komunitné centrá.

Pri tejto konverzii knižníc plnia nezastupiteľnú úlohu knihovníci, ktorí sa aj dnes starajú o ponuku kníh, zaraďujú ich do katalógov a zabezpečujú výpožičky. Organizačne a finančne zabezpečujú rôznorodé aktivity a podujatia pre deti, mládež i dospelých. Knihovníci plnia dôležitú úlohu aj v oblasti celoživotného vzdelávania, vytvárajú priestor pre stretávanie sa ľudí rovnakých záujmov a tiež pre zábavu a relax.

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorá plní regionálnu metodickú pôsobnosť, si váži pôsobenie knihovníkov obecných a mestských knižníc regiónu Kysuce  a ich prínos pre komunitu, v ktorej pôsobia a rozhodla sa ich oceniť. V organizačnej a metodickej gescii Kysuckej knižnice sa uskutočnilo dňa 21. decembra 2021 slávnostné pracovné stretnutie knihovníkov verejných knižníc regiónu Kysúc, na ktorom bola zhodnotená činnosť verejných knižníc za rok 2020 a 2021 v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. Knihovníkom, ktorí  aj v období pandémie koronavírusu, ktoré obmedzovalo činnosť verejných knižníc pôsobením rôznych protiepidemických opatrení, sa snažili udržať činnosť knižnice v optimálnom stave, poskytovali knižničné služby, organizovali podujatia pre obyvateľov svojej obce, mesta a spracovali žiadosti na podporu rôznych knižničných projektov, bolo udelené ocenenie Knihovnícky počin 2020 a 2021. Knihovníkom verejných knižníc bolo odovzdané morálne ocenenie knihovníkov za odborné vedenie knižnice, za poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb a organizáciu knižničných aktivít.

Ocenenie, ktoré odovzdala riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci PhDr. Janka Bírová na návrh regionálnej metodičky Mgr. Janky Mudríkovej, si prišli z dôvodov protiepidemických opatrení prevziať osobne len niektorí knihovníci: Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom, Monika Stuchlíková – knihovníčka Obecnej knižnice v Korni, Helena Pajerová – knihovníčka Obecnej knižnice v Makove, Mgr. Janka Slivková – knihovníčka Obecnej knižnice v Novej Bystrici, Janka Časnochová – knihovníčka Obecnej knižnice v Skalitom, Bc. Iveta Cyprichová – knihovníčka Obecnej knižnice vo Svrčinovci, Silvia Kupková – knihovníčka Obecnej knižnice v Zákopčí.

Vedúca Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste  PhDr.  Dušana Šinalová prevzala okrem svojho ocenenia aj ocenenia pre ďalšie knihovníčky knižnice: Mgr. Jane Hrubej, Mgr. Erike Kučákovej a Ing. Márii Majdákovej.

Ocenenie Knihovnícky počin 2020 a 2021 bolo udelené aj ďalším knihovníkom, ktorí si ho z rôznych obmedzujúcich dôvodov nemohli prísť prevziať osobne: Jane Šustekovej – knihovníčke Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou, pracovníkom z úseku kultúry a mediálneho pôsobenia Mesta Turzovka Mgr. Agáte Machovčákovej – vedúcej úseku, Lenke Stuchlíkovej – knihovníčke Mestskej knižnice v Turzovke, Kataríne Siverovej – referentke úseku a taktiež Darine Bajákovej – referentke úseku kultúry a mediálneho pôsobenia Mesta Turzovka. Ocenenie bolo udelené aj Eve Harcekovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Hornom Vadičove, Mgr. Paule Pápolovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Klokočove, Bc. Martine Badžgoňovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Olešnej a Miroslave Ščambovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Rudine.

Poďakovanie patrí aj primátorom miest, starostom obcí a poslancom mestských a obecných zastupiteľstiev na Kysuciach, ktorí finančne, personálne i morálne podporujú knihovníkov svojich knižníc. Vytvárajú predpoklady optimálneho pôsobenia knihovníkov a poskytovania knižnično-informačných, výpožičných a relaxačných služieb knižníc pre obyvateľov svojich miest a obcí regiónu Kysuce, ďakujeme.

Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste je druhou najväčšou verejnou knižnicou na Kysuciach. Vďaka aktívnym pracovníkom sa radí medzi najmodernejšie a výkonmi najlepšie mestské knižnice na Slovensku.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať