Organizácia vyučovania v ZŠ Divina

Organizácia vyučovania v ZŠ Divina

Na základe rozhodnutia a opatrení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva platia od 13.10.2020 nasledovné zmeny v organizácii výchovy a vzdelávania v ZŠ Divina:

1. Ruší sa ranná prevádzka ŠKD.

2. Žiaci 1. – 9. ročníka prichádzajú do školy v čase od 7:00 do 7:25 (1. – 4. roč. hlavným vchodom, 5. – 9. roč. zadným – žiackym vchodom) a po prezlečení v šatni idú rovno do svojej triedy.

3. ZMENA ROZVRHU pre 1. – 4.ročník
– žiaci 1. a 2. roč. končia každý deň 4. vyučovacou hodinou potom hneď odchádzajú na obed do ŠJ
– žiaci 3. a 4. roč. končia každý deň 5. vyučovacou hodinou potom hneď odchádzajú na obed do ŠJ

4. Žiadame rodičov žiakov, ktorí nechodia do ŠKD, aby prišli pre svoje deti hneď po skončení vyučovania.

5. ŠKD bude v prevádzke každý deň do 15:00. Každá trieda bude mať samostatne svoje oddelenie ŠKD (triedy sa nespájajú).

6. Po vyučovaní je zakázané organizovať akékoľvek mimoškolské aktivity vrátane krúžkovej činnosti.

7. Na základe nariadenia je každý žiak 1. – 9. ročníka povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.

8.Vstup cudzím osobám (vrátane rodičov) do priestorov školy je prísne zakázaný.

9. Žiaci 5. – 9. ročníka sa naďalej učia podľa platného rozvrhu a na obed do ŠJ idú po skončení vyučovania.

Zdroj: obec Divina

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať