Organizácie v Dolnom Kubíne môžu žiadať mesto o dotácie

Organizácie v Dolnom Kubíne môžu žiadať mesto o dotácie
Foto: dolnykubin.sk

Športové a kultúrne organizácie, ktoré v Dolnom Kubíne vykonávajú prospešnú činnosť, môžu aj tento rok od mesta žiadať finančné prostriedky na ich aktivity v nasledujúcom roku. Radnica práve v týchto dňoch vypísala výzvy pre záujemcov o dotáciu, svoje žiadosti môžu posielať mestu. Magistrát v rámci svojej dotačnej politiky vyčlenil na uvedený účel sumu vo výške 184 550 eur, čo je v porovnaní s týmto rokom vyššia suma o viac ako 16-tis. eur.

„O dotáciu môžu požiadať všetky právnické osoby, združenia, neziskové organizácie, živnostníci a kluby, ktoré boli založené v Dolnom Kubíne alebo pôsobia v našom meste. Treba však upozorniť, že tak, ako aj minulý rok, nemôžu o dotáciu požiadať fyzické osoby,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne s tým, že presné podmienky určuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré obsahuje všetky podrobnosti o poskytovaní podpory zo zdrojov mesta.

Podľa slov Šventa nebude tento rok samospráva vyžadovať od žiadatelia výpis z registra trestov právnických osôb, pretože ich vie zabezpečiť vo vlastnej réžii. Zníži sa tým administratíva pre jednotlivých žiadateľov.

Na oblasť športu je na budúci rok vyčlenená suma 120 150 eur a maximálna výška jednej dotácie nemôže presiahnuť 54 000 eur. V kultúrnej oblasti a v oblasti podpory detí a mládeže sa rozdelí celkom 14 850 eur. O úspešných žiadateľoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo na základe návrhu komisie školstva, mládeže a športu, komisie kultúry a cestovného ruchu alebo komisie sociálnych vecí a zdravotníctva.

„Aj napriek horšej prognóze ekonomického vývoja spôsobenej koronavírusom sa naše mesto rozhodlo opäť aj v ďalšom roku podporiť činnosť športových, kultúrnych a sociálnych organizácií, ktoré majú svoju nezastupiteľnú úlohu pre našich obyvateľov i život v našom meste. Keďže každoročne záujem zo strany žiadateľov rastie, teší ma, že aj my ich môžeme podporiť vyššou sumou ako v minulom roku,” konštatoval Ján Prílepok, primátor mesta.

Žiadosť musí byť doručená najneskôr do ‪31. decembra 2020 na Mestský úrad v Dolnom Kubíne. Potrebné je, aby bola vyplnená na predpísanom tlačive spolu s povinnými prílohami, ktoré záujemcovia nájdu na internetovej stránke mesta.

V dotačnom programe na projekty Šanca pre všetkých 2021 je pre oblasť voľného času, kultúry a športu určených 35-tisíc eur, kde o pridelení 32-tisíc eur na projekty bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo a 3 000 eur rozdelí primátor mesta. Záujemcovia o dotáciu pre sociálnu oblasť budú môcť čerpať zo sumy 14-tisíc eur. „V oblasti projektov môžu poslanci na jeden projekt schváliť maximálnu výšku dotácie v sume 1 500 eur,“ doplnil Švento.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať