Otvorená výzva pre podávanie projektov Žilina 2026

Otvorená výzva pre podávanie projektov Žilina 2026

Tím Žilina 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu pre podávanie projektových zámerov, ktoré majú možnosť stať sa súčasťou programu Žiliny ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026. Do výzvy sa môžu zapojiť kultúrne inštitúcie, obce, mimovládne organizácie, firmy či jednotlivci. Jej cieľom je zozbierať nápady a zmapovať kultúrny potenciál mesta. Výzva je otvorená do 9. augusta 2020.

Program úspešných kandidátov na Európske hlavné mesto kultúry je postavený na projektoch reflektujúcich miestne témy, ktoré sú relevantné v celoeurópskom kontexte a ktoré spájajú európskych partnerov. Témy projektových zámerov pre Žilinu 2026 by sa mali dotýkať aspoň jednej z nasledujúcich oblastí – umenie a kultúra, demokracia a médiá, európske témy, spoločná identita a medzikultúrny dialóg, história, kultúrne dedičstvo a identita mesta, umenie vo verejnom priestore a urbanizmus, kreatívny priemysel, umenie a veda, nové technológie, umenie v prírode a environmentálne témy, kultúra pre deti, mladých, seniorov a medzigeneračný dialóg, kultúra a umenie pre sociálne znevýhodnené skupiny, vzdelávanie v kultúre a umení, cestovný ruch a kultúrny turizmus, šport a jeho prepojenie s umením, komunitný rozvoj a kultúra na sídliskách, v mestských častiach či v obciach.

Projekty by mali byť nové alebo nadstavbou už existujúcich iniciatív. Môžu odrážať minulosť či kriticky pozerať na aktuálny stav, ale mali by hlavne smerovať svoju činnosť do budúcnosti so snahou o zlepšenie aktuálnej situácie. Nie každý projekt musí byť zameraný čisto na umenie, ale mal by konkrétnym spôsobom zapojiť umelcov a kreatívcov.

Projekty by mali byť realizované predovšetkým v meste Žilina a jeho okolí. Zapojené však môžu byť aj okresy Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, alebo iné časti žilinského samosprávneho kraja a cezhraničné oblasti. Prípadne môže ísť o medzinárodný projekt, kde sa časť projektu koná aj v inej časti Európy. Všetky projekty by mali byť realizované v období rokov 2022 až 2026.

V tejto fáze prípravy kandidatúry sa kladie väčší dôraz na jasnú dramaturgiu projektov a popis ich aktivít, lokálneho dopadu a potenciálu pre medzinárodnú spoluprácu, ako na detailný rozpočet či produkčný plán.

Viac informácií získate na internetovej stránke: https://zilina2026.eu alebo e-mailom na: info@zilina2026.eu.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať