Pandémia ovplyvnila i štatistiku v meste Krásno and Kysucou za rok 2020

Pandémia ovplyvnila i štatistiku v meste Krásno and Kysucou za rok 2020
Foto: wikipédia

Základnú štatistiku za uplynulý rok v meste Krásno nad Kysucou veľmi ovplyvnila pandémia COVID-19. Počas roka si to možno ani neuvedomujeme ale koniec roka nás neúprosne o tom presvedčil, že pandémia postihla viacero rodín nielen po zdravotnej stránke, ale niektorých pripravila o to najcennejšie, čo máme, o život.

Kým vlani bolo celkových úmrtí 52, toho roku stúpol počet úmrtí na 90, väčší počet zomrelých bolo mužov 51 a 39 žien. Aj narodených detí bolo oproti minulému roku značne menej nakoľko sa narodilo 43 detí, z toho 24 chlapcov a 19 dievčat oproti roku je pokles o 33 detí. Potešujúci je záujem občanov bývať v Krásne, keď sa nám podarilo zastaviť zápornú migráciu a prihlásených občanov bolo 84 oproti vlaňajším 75. Pandémia ovplyvnila i počet sobášov, v roku 2020 sa zosobášilo 27 párov oproti minuloročným 38 párom.

V rámci stavebného konania bolo vydaných súhlasov k odhláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác 63, čo je o 6 viac ako za predchádzajúci rok. Rozhodnutí k zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácií bolo 9, čo je 1 viacej ako rok predtým. Menej bolo vydaných územných rozhodnutí a to v počte 22, čo je o 9 menej ako rok predtým. Čo sa týka stavebných povolení alebo dodatočných stavebných povolení oproti minulému roku bolo vydaných o 6 viacej v celkovom počte 67. Kolaudačné rozhodnutia a zmena stavby v užívaní v roku 2020 bolo vydaných 27, čo je o 5 menej ako predchádzajúcom roku. Rozhodnutí o odstránení stavieb bolo rovnako ako rok predtým v počte 2 rozhodnutia. Značný nárast bol vo vydávaní územno plánovacích informácii a potvrdení skutkového stavu, ktoré boli vydané v počet 88, čo je o 31 rozhodnutí viac ako predchádzajúci rok.

Mesto v uplynulom roku poskytovalo domácu opatrovateľskú službu, ktorá bola v priebehu roka poskytovaná 16 odkázaným osobám. Stálu sociálnu službu mesto poskytovalo v dome s opatrovateľskou službou kde bola poskytnutá sociálna služba 7 umiestneným ženám.

Na úseku pozemkov a životného prostredia bolo podaných 7 žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadosti o vydanie súpisných čísiel bolo 19, z toho bolo 12 rodinné domy, 3 garáže, 1 poľnohospodárska budova, 1 výrobná hala, 1 budova technickej vybavenosti sídla a 1 budova obchodu a služieb. O zrušenie súpisného čísla boli podané 2 žiadosti. V roku 2020 majitelia prihlásili do evidencie 26 nových psov a 25 sa odhlásilo, z dôvodu zmeny bydliska majitelia alebo úhynu psa. V roku 2020 bolo vydaných 32 osvedčení o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a 19 potvrdení o užívaní stavby.

Zdroj: mesto Krásno nad Kysucou

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať