Parkovanie v Martine- situácia v centrálnej mestskej zóne

Parkovanie v Martine- situácia v centrálnej mestskej zóne

Problematiku regulácie parkovania mesto Martin začalo systémovo riešiť už v roku 2005. Ako lokalita, kde mal celý proces začať, bola zvolená centrálna mestská zóna (CMZ).

Štúrovo námestie, nazývané „Štúrova štvrť“, je lokalitne neoddeliteľnou súčasťou CMZ. S pribúdajúcim počtom áut v celom meste sa prirodzene aj v tejto lokalite zvýšil počet parkujúcich vozidiel. Nie je výnimkou, že jedna rodina disponuje dvoma autami, a dokonca niektoré aj viacerými.

V tejto oblasti sídlia obchodné prevádzky vyžadujúce zásobovanie. V susedstve sa totiž nachádza II. etapa pešej zóny od roku 2003, kedy bola dokončená výstavba. Taktiež je potrebné zabezpečiť prístup vozidiel vyvažujúcich odpad, zásahových vozidiel záchranných zložiek. A nemenej dôležité je, že táto oblasť je v značnej miere využívaná chodcami. Okrem týchto skutočností je potrebné brať do úvahy pri riešení organizácie dopravy, že ide predovšetkým o obytnú zónu.

Parkovanie je tu upravené zvislým dopravným značením formou parkovania v obytnej zóne. Táto organizácia dopravy nie je rešpektovaná aj napriek možnosti parkovania pred vjazdom do podchodu, motoristi volia prejazd popod bytový blok a parkujú v rozpore s platnými  predpismi a normami.

Spomenutý podchod popod bytový dom Štúrovo námestie 112/ 17 – 19 je v osobnom vlastníctve SVB (spoločenstva vlastníkov bytov), ktorého spoluvlastníkom je aj mesto Martin. Obyvatelia namietajú proti nadmernému používaniu podchodu veľkým množstvom vozidiel, čo už v minulosti viedlo k poškodeniu teplovodu, ktorého oprava bola vyčíslené na sumu 5000 € a bola uhradená z fondu opráv SVB.

Treba však dodať, že pozemok pod asfaltovou cestou je vo vlastníctve SVB a teleso cesty (asfalt) je vlastníctvom mesta Martin.

Riešením vzniknutej situácie je regulovanie vjazdu a výjazdu, a to montážou zábrany umožňujúcej prejazd výhradne obyvateľom zaregistrovaným na portáli datamesta.martin.sk, ktorí si zakúpili rezidentskú parkovaciu kartu pre túto lokalitu, prípadne majú v prenájme vyhradené parkovacie miesto v tejto oblasti.

Zdroj: Turiec, a. s.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať