Pod jednou strechou Pracovný – zošit nielen pre deti zo Žaškova

Pod jednou strechou Pracovný – zošit nielen pre deti zo Žaškova

Ďalším z výsledkov cezhraničného projektu Pod jednou strechou obcí Žaškov a Moravský Žiškov je pracovný zošit pre deti základných škôl, ktorý je v týchto dňoch distribuovaný medzi mladých čitateľov.

Deti i ostatní čitatelia sa interaktívnymi úlohami – tajničkami, omaľovaniami, rébusmi, hľadaním či priraďovaním bližšie zoznámia s významnými a typickými javmi tradičnej duchovnej i materiálnej kultúry, s históriou obcí Žaškov a Moravský Žižkov, ako i s jedinečnými prvkami a podobami kultúrneho dedičstva obidvoch regiónov. Jednotlivé témy približujú vybrané témy ako ľudový odev, históriu, remeslá, obrady životného cyklu, hudobnú kultúru a ďalšie. S pracovnými listami budú môcť pracovať samostatne i v rámci školského či mimoškolského vzdelávania. Svoje uplatnenie nájde aj pri tvorivých aktivitách a bude i zaujímavým edukačným prezentom pre návštevníkov – turistov. Jeho dvojjazyčnosť je  príspevkom k búraniu slovensko-českej jazykovej bariéry, ktorá je u najmladšej generácie už značná.

Zošit pracovných listov, plný zaujímavých úloh a poznávania javov tradičnej kultúry, typických pre obidve partnerské obce Žaškov i Moravský Žiškov, je tak ďalšou časťou mozaiky aktivít spoločného projektu, ktoréhoto cieľom je zachovať a zatraktívniť kultúrne dedičstvo, prezentovať, sprístupniť a propagovať jeho potenciál obyvateľom i návštevníkom obidvoch obcí. Je určený najmä deťom v školách nielen v partnerských obciach i v širšom okolí a stane sa i zaujímavým edukačným materiálom pre návštevníkov Obecného múzea v Žaškove.

Zámerom celého projektu je podľa slov starostu obce Milana Pavlovčíka reagovať na vytrácanie sa tradičných kultúrnych prejavov a ich nositeľov z bežného života aj v tak kultúrne bohatej obci ako je Žaškov a snaha uchovať a sprítomniť ich rôznymi formami. Jednou z nich je práve pracovný zošit, ktorá ponúka možnosť deťom tvorivo sa zoznámiť  s tradičnými kultúrnymi javmi. Tvorcovia chcú pomôcť pochopiť súvislosti a kultúrne kontexty, ktoré sú pre obidve partnerské obce typické. Pootvárajú svet človeka v minulosti, kedy bol silno spojený s obcou, prírodou a s komunitou, v ktorej pracoval, žil a tvoril.

Dvojjazyčný pracovný zošit bol vydaný ako jeden z výstupov projektu financovaného z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Interreg V-A 2014-2020, Fondu malých projektov. Ďalšími aktivitami projektu je výstavba a sprístupnenie objektu Obecného múzea v Žaškove so stálou expozíciou a prezentačné i propagačné podujatia na obidvoch stranách česko-slovenskej hranice.

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať