Poslanci mestského zastupiteľstva v Turzovke si zvolili novú kontrolórku

Poslanci mestského zastupiteľstva v Turzovke si zvolili novú kontrolórku

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis zvolal ešte na konci prázdnin štvrté neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva. Konalo sa v stredu 26. augusta v zasadacej miestnosti mestského úradu.

V úvode poslanci schválili IV. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu vrátane rozpočtov mestom zriadených organizácií v celkovom objeme príjmov a výdavkov 7 533 902 € ako rozpočet vyrovnaný. Dôvodom zmeny sú počiatočné výdavky na prevádzkovanie nového systému zberu odpadov. Ide o vážiaci systém, kde je potrebné zakúpenie čipov na zberné nádoby, čítačky a uhradenie poplatkov za web aplikáciu. Taktiež je potrebné zakúpiť váhu s príslušenstvom a upraviť vozidlo na zber odpadu. „Takouto zmenou zvozu odpadu má mesto záujem skvalitniť a zmodernizovať zber a zároveň chce zaviesť spravodlivejší systém vo výbere poplatkov za odpad od rodinných aj bytových domov,“ zdôraznil primátor mesta.

Hlavným bodom rokovania bola voľba hlavného kontrolóra mesta Turzovka. Uznesením mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 75/2020 zo dňa 16. júla bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra mesta Turzovka, kde boli stanovené predpoklady a požiadavky pre uchádzača, náležitosti a prílohy prihlášky, termín, miesto a spôsob doručenia prihlášok a zároveň bola stanovená komisia na otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra.

V zmysle tohto uznesenia bol stanovený pracovný úväzok v rozsahu 75 %.  Do stanoveného termínu boli doručené dve prihlášky uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra. Na mestskom zastupiteľstve zvolili poslanci už v prvom kole nadpolovičnou väčšinou za novú kontrolórku mesta Turzovka Emíliu Lučanovú. Jej funkčné obdobie sa začína 5. septembra.

Po tajnom hlasovaní a prečítaní výsledkov primátor mesta  Ľubomír Golis poďakoval doteraz  pôsobiacej kontrolórke p. Jane Rudinskej za jej kvalitnú prácu a poprial jej veľa šťastia v osobnom i pracovnom živote. Novej kontrolórke p. Emílii Lučanovej zablahoželal a zaželal veľa úspechov v novej funkcii.

V závere rokovania poslanci schválili žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov na projekt pod názvom ,,Vodozádržné opatrenia v areáli Základnej školy organizačnej zložky Spojenej školy Turzovka“.

Zdroj: mesto Turzovka

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať