Poslanci vyčlenili peniaze aj pre hrádocké stredné školy

Poslanci vyčlenili peniaze aj pre hrádocké stredné školy
Foto: Mesto Liptovský Hrádok

Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na zasadnutí v pondelok 21. septembra 2020 schválili aj prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 6 508 961 eur. Mesto  Ide o financie na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Peniaze od štátu musí kraj použiť ešte v tomto roku. Rovnomerné ročné splátky by mal začať platiť v roku 2024, poslednú splátku by mal ŽSK vyplatiť o tri roky neskôr. 

Poslancami bola schválená aj tretia tohtoročná úprava rozpočtu. Sú v nej zapracované aj investície, ktoré kraj plánuje financovať zo spomínanej návratnej finančnej výpomoci.

200 000 eur je vyčlenených na zateplenie obvodového plášťa na budove internátu Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Na nevyhnutnú modernizáciu kanalizácie v areáli Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku kraj vyčlenil 30 000 eur. Mesto Liptovský Hrádok o tom informuje na svojej stránke.

Monitorovaciu a hodnotiacu správu o čerpaní rozpočtu ŽSK za 1. polrok tohto roka poslanci vzali na vedomie. Rozpočtové hospodárenie ŽSK po vylúčení finančných operácií skončilo s prebytkom 7 168 455 eur.

Súčasťou programu rokovania bola aj voľba hlavného kontrolóra ŽSK, do ktorej sa prihlásili sa dvaja kandidáti: súčasný kontrolór Ján Konúšik a Vladimír Šagát. V tajnej voľbe vyslovili poslanci dôveru Jánovi Konúšikovi. Získal 44 hlasov, druhý kandidát päť hlasov.

K 30. novembru 2020 zastupiteľstvo odvolalo 16 riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Ide o ukončenie ich štvorročného funkčného obdobia v zmysle schválenej smernice z roku 2011. Odvolaní riaditelia sa o svoje funkcie budú môcť opäť uchádzať vo vyhlásenom výberovom konaní.

Naopak, na päť rokov boli po výberových konaniach do funkcie menovaní riaditeľa ôsmich kultúrnych inštitúcii. Vo funkcii pokračuje aj Miroslava Palanová, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši i Marcela Feriančeková, riaditeľka Liptovskej knižnice Gašpara Fejérpataky – Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.

Poslanci vzali na vedomie nasledujúce predložené správy: o pláne dopravnej obslužnosti ŽSK, o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave, o príprave Správy ciest ŽSK na zabezpečenie zimnej údržby, o činnosti Nadácie ŽSK pre podporu rodiny za rok 2019, o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2019, o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o. za rok 2019 i o činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK v prvom polroku tohto roka.

Zdroj: Mesto Liptovský Hrádok

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať