Pozemky treba udržiavať a kosiť, vyzýva žilinská samospráva

Pozemky treba udržiavať a kosiť, vyzýva žilinská samospráva

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, ktoré nie sú pravidelne udržiavané a burina na nich dorastá do značných výšok, vyzýva mesto Žilina v tomto období všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie zákona. Podľa neho sú povinní realizovať opatrenia proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Výtrusy a semená sa zo zaburinených lokalít šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky. Veľkým problémom je aj šírenie semien alergénov, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú zdravotné problémy.

Kompetentnými orgánmi na ochranu poľnohospodárskej pôdy sú od októbra 2013 okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, ktoré prejednávajú priestupky a správne delikty a môžu ukladať pokuty, či kontrolovať plnenia podmienok uložených v rozhodnutiach. Na lokality, ktoré sú zaburinené a nie sú udržiavané, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Žiline na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Zanedbaním povinností sa vlastník alebo užívateľ pôdy dopúšťa porušenia zákona a hrozia mu sankcie. Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 330 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až vo výške 166 až 33-tisíc eur za jeden hektár pozemku.

V meste Žilina môžu ľudia sledovať priebeh letnej údržby aj na internete. Podobne, ako v minulom roku, informácie o tom, kde sa aktuálne plánuje kosenie či ošetrovanie drevín, kde sa bude realizovať zber nečistôt, prípadne vývoz smetných nádob, sú na týždennej báze dostupné na internetovej stránke mesta www.zilina.sk, v sekcii Občan/Komunálne služby. Žilinčania tam taktiež nájdu informácie o lokalitách, v ktorých sa priebežne čistia miestne komunikácie, chodníky alebo autobusové zastávky.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať