Pozvánka na zasadnutie ustanovujúceho Mestské zastupiteľstva v Martine, konané 15.novembra 2022 o 9.00 hod.

Pozvánka na zasadnutie ustanovujúceho Mestské zastupiteľstva v Martine, konané 15.novembra 2022 o 9.00 hod.

Primátor mesta Martin
Ján Danko

z v o l á v a

ustanovujúce zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Martin, na
15. novembra 2022 t. j. v utorok o 9.00 hod.
v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine

Návrh programu:

1. Otvorenie
2. Oznámenie výsledkov volieb primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu primátora mesta
4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
5. Príhovor primátora mesta
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Voľba návrhovej, volebnej a mandátovej komisie a určenie zapisovateľky a overovateľov
zápisnice
8. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov MsZ
9. – Schválenie počtu členov mestskej rady
– Schválenie členov mestskej rady
10. Schválenie stálych komisií pri MsZ a ich predsedov
11. Schválenie výborov v mestských častiach
12. Poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov
13. Určenie platu primátora mesta
14. Zriadenie dočasnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Martin
15. Záver

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať