Pracoviská MV SR sú od pondelka verejnosti k dispozícii 6 hodín denne

Pracoviská MV SR sú od pondelka verejnosti k dispozícii 6 hodín denne

Od pondelka 27. apríla 2020 kontaktné pracoviská MV SR prechádzajú z 3-hodinového na 6-hodinový režim úradných hodín.

V pondelok, utorok, štvrtok a v piatok budú verejnosti k dispozícii od 8. do 14. hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny. Štvrtok je zároveň nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva.

MV SR upozorňuje, že z dôvodu ochrany verejného zdravia naďalej platí mnoho obmedzení v poskytovaní služieb:

  • Dopravné inšpektoráty vybavia len občanov objednaných prostredníctvom elektronickej služby.
  • Vodičské preukazy sa budú vydávať len novým vodičom po získaní vodičského oprávnenia, majiteľom stratených či odcudzených vodičských preukazov, taktiež pri uplynutí platnosti a po zmene priezviska po sobáši. Vydávajú sa aj medzinárodné vodičské preukazy a výpisy z evidenčnej karty vodiča.
  • Prijímať sa budú žiadosti o občianske preukazy, ktorých časová platnosť skončila, alebo je platná maximálne dva mesiace. O OP možno požiadať aj v prípade straty či krádeže, z dôvodu výmeny neelektronického dokladu za OP s čipom, pri zmene trvalého pobytu alebo priezviska a pri dovŕšení 15 rokov veku. Oddelenia dokladov tiež poskytnú službu odblokovania bezpečnostného osobného kódu a odblokovania e-podpisu (KEP PIN). Štandardné vydávanie certifikátov pre e-podpis naďalej nebudú zabezpečovať, nakoľko je možné ich získať online.
  • Cestovné pasy sa naďalej vydávajú len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok. Žiadosti o tzv. cestovné OP pre deti do 15 rokov sa momentálne neprijímajú vôbec.
  • Neprijímajú sa žiadosti o vydanie zbrojných preukazov a licencií, ani sa nezabezpečuje výkon skúšok odbornej spôsobilosti na držanie či nosenie zbrane a streliva.

Okresné úrady naďalej nevykonávajú pojednávania o priestupkoch a správnych deliktoch. Overovanie listín a podpisov sa robí len po telefonickom dohovore.

Naďalej stále platí:

  • vstup na pracoviská je zakázaný maloletým, s výnimkou odôvodnených návštev pracoviska dokladov;
  • návštevníci sa môžu pohybovať len v priestoroch klientskych centier a podateľne, do iných priestorov okresných úradov nesmú vstupovať, nesmú používať sociálne zariadenia;
  • vstup na klientske pracoviská je možný len s prekrytými dýchacími cestami /rúško, šál/, každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať si ruky a riadiť sa pokynmi supervízora.

zdroj: KR PZ v Žiline

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať