Predmetom mesiaca október v Považskom múzeu sú invázne astry

Predmetom mesiaca október v Považskom múzeu sú invázne astry

Invázne astry – atraktívne, ale agresívne sa šíriace

Najvďačnejšími kvetinami októbra sú astry, znášajú prízemné mrazíky a množstvom atraktívnych kultivarov skrášľujú jesenné záhradky aj cintoríny.

Veľkú skupinu astier rastúcich v našej krajine však označujeme ako invázne, pretože sa agresívne a nekompromisne šíria územím, tvoria rozsiahle porasty a tým uberajú životný priestor domácim rastlinným spoločenstvám. Sú konkurenčne veľmi zdatné, nenáročné na podmienky, bez zásahu človeka skoro nezničiteľné. Z jednej rastliny môže vietor rozniesť až 200 000 semien, pretože bohato kvitnú, aj keď kvety sú pomerne malé. Ich rozširovanie môže obmedziť len pravidelné kosenie. Astra novobelgická, hladká, kopijovitolistá, novoanglická, malokvetá a astra vŕbovitá pochádzajú zo severnej Ameriky. Splaneli väčšinou zo záhrad a rozšírili sa po celom Slovensku. Nachádzame ich pozdĺž riek, komunikácií, skládok a na neobhospodarovaných plochách v blízkosti sídiel mimo lesov a vysokých pohorí. Sú esteticky veľmi príjemné, voňavé a medonosné, ale negatíva ich hromadného výskytu a ovplyvňovania prirodzenej flóry určite prevažujú. Mimo pestovaných druhov astier u nás vo voľnej prírode rastie teplomilná astra spišská a ozdobou štrbín vápencových brál je astra alpínska.

V herbári Považského múzea máme z okolia zdokumentovaný výskyt astry kopijovitolistej, astry hladkej a astry novobelgickej. Podľa najnovšieho taxonomického členenia sú zaraďované do rodu Symphyotrichum, ktorý po celom svete zahŕňa 90 druhov. Presné určenie často sťažuje ich vzájomné kríženie.

Pozrieť si rozkvitnuté porasty inváznych astier môžete priamo v Žiline v priebehu októbra, stačí sa vybrať na prechádzku popri vodných tokoch alebo okolo opustených pozemkov blízko železnice. Herbárové položky astry hladkej a astry kopijovitolistej sú vystavené v Považskom múzeu vo vitrínke vstupnej haly Budatínskeho hradu, doplnené sú živou kyticou astry novobelgickej.

Fond zbierkových predmetov Považského múzea zahŕňa  vyše 152 000 predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré múzeum uchováva, ochraňuje, odborne spracováva a používa na vedecké, vzdelávacie a výstavné účely. Fond je rozdelený na odbory: história, doprava, archeológia, etnológia, drotárstvo, geológia, zoológia a botanika. Odbor botaniky eviduje v herbári vyše 17 000 položiek nižších a vyšších rastlín, ktoré dokumentujú flóru severozápadného Slovenska.

text: Ing. Květa Kicková, botanička Považského múzea

foto: archív Považského múzea

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať