Predstavitelia miest Ružomberok, Liptovský Mikuláš a okolitých obcí podpísali Memorandum o spoločnom rozvoji

Predstavitelia miest Ružomberok, Liptovský Mikuláš a okolitých obcí podpísali Memorandum o spoločnom rozvoji
Foto: Mesto Ružomberok

Integrovaná územná stratégia je komplexná rozvojová stratégia územia integrujúca všetky aspekty rozvoja a rozvojové aktivity v území. Integrované územné stratégie sú spracované ako Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi. Zároveň sú základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného nástrojmi EÚ. Stratégia udržateľného mestského rozvoja je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia.

Hlavným účelom Memoranda je najmä určiť územie udržateľného mestského rozvoja územia Ružomberok-Liptovský Mikuláš, spolupracovať na príprave Integrovanej stratégie predmetného územia ako súčasť Integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja a zriadiť Kooperačnú radu ako koordinačný nástroj funkčného mechanizmu partnerstva, komunikácie a rozhodovanie pri príprave stratégie s určením základných princípov a pravidiel územnej spolupráce.

Zúčastnené strany sa dohodli, že toto územie tvorí katastrálne územie mesta Ružomberok, mesta Liptovský Mikuláš a katastrálne územia susediacich obcí: Likavka, Lisková, Turík, Liptovská Teplá, Bešeňová, Štiavnička, Liptovské Sliače, Ivachnová, Liptovský Michal Bobrovník, Demänovská dolina, Galovany, Gôtovany, Liptovská Sielnica, Liptovský Trnovec, Vlachy a Prosiek. Mestá a obce svojim podpisom deklarovali, že v rámci tejto spolupráce budú dodržiavať najmä princíp partnerstva, zabezpečenie udržateľného rozvoja za súčasného rešpektovania objektívne oprávnených záujmov sociálno-ekonomických partnerov.

Mesto Ružomberok sa svojim podpisom zaviazalo organizačne a administratívne koordinovať procesy prípravy Integrovanej územnej stratégie Ružomberok-Liptovský Mikuláš a iniciovať vytvorenie Kooperačnej rady, ktorej predsedom je MUDr. Igor Čombor, PhD. a administratívne a organizačne podporovať jej činnosť.

Zdroj: Mesto Ružomberok

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať