Preventívne opatrenia platné do 15. apríla predlžuje mesto až do odvolania

Preventívne opatrenia platné do 15. apríla predlžuje mesto až do odvolania

Preventívne opatrenia mesta Žilina proti šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 platné do 15. apríla sa predlžujú do odvolania. Vzhľadom na pokračujúcu mimoriadnu situáciu na celom území Slovenska o tom rozhodol Krízový štáb mesta Žilina.  

Aktuálne preventívne opatrenia mesta platné do odvolania:

 • Rušia sa všetky hromadné spoločenské, kultúrne a športové podujatia na území mesta.
 • Rušia a zakazujú sa všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia na školách, ktorých zriaďovateľom je mesto.
 • Pozastavuje sa prevádzka Mestského divadla, Zimného štadióna, Mestskej krytej plavárne v Žiline, plavárne na Základnej škole Martinská v Žiline.
 • Pozastavuje sa činnosť v denných centrách pre seniorov a zakazujú sa návštevy v Zariadení pre seniorov ÚSMEV.
 • Prerušuje sa činnosť Centra voľného času Kuzmányho 105, vrátane prenájmov priestorov v športovej hale pri Základnej škole  Javorku a vyučovanie v Základných umeleckých školách Ladislava Árvaya a Ferka Špániho.
 • Ruší sa prenajímanie Radnice mesta Žilina a zasadacích miestností v budove Mestského úradu pre externé firmy, spoločnosti a organizácie.

 • Zakazuje sa prenájom telocviční a objektov vo vlastníctve mesta a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta externým užívateľom.
 • Prerušuje sa aj činnosť iných subjektov, napríklad športových klubov, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií, občianskych združení, ktorá vyplýva z prenájmu priestorov v školách, materských školách a školských zariadeniach.
 • Ruší sa výdaj stravy v Jedálni na Námestí J. Borodáča 1, Jedálni na Lichardovej ulici č. 44 a vo výdajni jedla na ulici A. Kmeťa č. 38. Obmedzenie sa netýka 340 zdravotne znevýhodnených a imobilných občanov, ktorí doteraz využívali dovoz stravy domov.
 • Pozastavuje sa činnosť Denného stacionára na Námestí J. Borodáča 1 v Žiline.
 • Prerušuje sa tzv. sociálny taxík, dopravná služba pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Do odvolania sa predlžuje zákaz vstupu na všetky detské ihriská v správe mesta.
 • Platí sprísnený režim organizácie pre všetky občianske rozlúčky so zosnulými a naplánované sobáše.
 • Mestská hromadná doprava v Žiline jazdí až do odvolania v prázdninovom režime. Do vozidiel je zakázané nastupovať a vystupovať prvými dverami a zamedzený je prístup do prednej časti k vodičovi. Zrušené je dopytové otváranie dverí. Do autobusov a trolejbusov môžu nastupovať len cestujúci, ktorí majú na tvári ochranný prvok v podobe rúška alebo alternatívneho zahalenia nosa a úst. Pri cestovaní sa zároveň odporúča nosiť rukavice.

 • Predlžuje sa obmedzený režim Mestského úradu v Žiline. Úradné hodiny pre verejnosť sú zrušené, od 8.00 do 11.00 hodiny sú v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 k dispozícii len služby podateľne a pokladne. Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace (Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch sú otvorené v úradných hodinách stanovených Ministerstvom vnútra SR, a to v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 11.00 hod., v stredu od 13.00 do 16.00 hod.
 • Žiadame občanov, aby využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojich požiadaviek na mestský úrad, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. Aktuálne telefónne čísla na jednotlivé odbory mestského úradu sú k dispozícii na internetovej stránke v časti Občan/Kontakty.
 • Žiadame o zodpovedné dodržiavanie nariadení a opatrení, o nosenie osobných ochranných prostriedkov a  prísne dodržiavanie hygienických pravidiel. Ďakujeme za každý prejav občianskej zodpovednosti, solidarity a ústretovosti voči tým, ktorí našu pomoc v tomto období najviac potrebujú.

Aktuálne informácie  

Internetová stránka: https://koronavirus.zilina.sk

Infolinka mesta Žilina:  0908 304 916 (pracovné dni, 7.00 do 19.00 hod.)

Linka Centra dobrovoľníckej psychologickej podpory:  0908 453 842 (pracovné dni, 8.00 do 17.00 hod.)

Informačný e-mail pre verejnosť: hovorca@zilina.sk

E-mail na pomoc pre ľudí v núdzi: potrebujempomoc@zilina.sk

Mobilná aplikácia: „Žilina“ (dostupná zdarma na stiahnutie pre Android či iOS)

Online chat pre sluchovo postihnutých: na stránke https://koronavirus.zilina.sk (pracovné dni, od 8.00 do 14.00 hod.)

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať