Pridajte svoj návrh na zlepšenie verejného priestoru

Pridajte svoj návrh na zlepšenie verejného priestoru

Kandidatúra mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry predstavuje nový impulz a príležitosť, ako zlepšiť kultúrnu infraštruktúru a verejný priestor v meste. Prípravný tím Žilina 2026 sa rozhodol pre tento zámer využiť známu platformu Mestské zásahy, ktorá pomáha identifikovať nefunkčné miesta v meste a vyzýva k hľadaniu riešení pre tieto miesta. 

Projekt Mestské zásahy mobilizuje odbornú aj laickú verejnosť, ktorá môže zadávať svoje podnety a nápady prostredníctvom webovej platformy. V posledných rokoch bol realizovaný v 12 slovenských mestách, pričom priniesol viac ako 400 autorských návrhov pre zlepšenie verejných priestorov týchto miest.

„Platforma Mestské zásahy prináša obyvateľom nášho mesta jedinečnú príležitosť, ako sa môžu podieľať na zlepšení verejného priestoru, ktorý bude slúžiť nám všetkým. Ich nápady a vízie tak môžu konečne získať reálnu podobu, ktorá pozdvihne skrytý potenciál jednotlivých lokalít a prinesie nové kultúrne rozmery pre využitie týchto miest,“ uviedol primátor Peter Fiabáne.

Prípravný tím Žilina 2026 v spolupráci s hlavným architektom mesta Žilina vytypovali niekoľko lokalít, miest a areálov, ktoré sú momentálne v rámci mesta nevyužívané alebo vo veľmi zanedbanom stave, a zároveň je v nich silný verejný potenciál. Svoje návrhy na riešenia týchto verejných priestorov môže prihlásiť ktokoľvek na webovej stránke: https://www.zasahy.sk/zilina.

Návrhy je možné podávať aj na miesta mimo vybraných lokalít, a to kdekoľvek na území mesta Žilina. Hľadajú sa prázdne budovy, nefungujúce verejné priestory a možnosti, ako využiť ich skrytý potenciál na kultúrny účel. Prihlásené návrhy môžu byť na škále od jednoduchých zásahov ako pódium, lavičky alebo lávka cez rieku, až po profesionálne spracované urbanistické štúdie území. Návrhy môžu byť utopické, ale ideálne by mali riešiť reálne problémy v meste. Uzávierka nápadov je 31. októbra 2020.

Všetky prijaté návrhy posúdi panel odborníkov a najvhodnejšie sa stanú súčasťou prihlášky mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026. V prípade úspešnej kandidatúry majú návrhy šancu byť  zrealizované. Zároveň budú všetky návrhy súčasťou výstavy a publikácie Mestské Zásahy Žilina 2026, ktorá sa uskutoční začiatkom roka 2021.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať