Prihlasovanie na stáž na župe sa blíži do finále

Prihlasovanie na stáž na župe sa blíži do finále
Foto ilustračné: Pixabay

Na podávanie prihlášok na stáž Úrade Žilinského samosprávneho kraja ostáva posledných 11 dní.  Platená trojmesačná stáž študentov domácich i zahraničných vysokých škôl by mala odštartovať v marci.

Úrad Žilinského samosprávneho kraja vôbec po prvýkrát otvára svoje brány vysokoškolákom. Cieľom je zapojiť mladých ľudí do aktivít pre rozvoj Žilinského kraja a pripraviť im vhodné podmienky na rozbeh budúcej kariéry. ,,Teší ma, že vnímame záujem študentov o odbornú prax na našom úrade. Za necelé dva mesiace prišlo niekoľko desiatok žiadostí, pričom najviac prejavili záujem o marketing a ekonomiku. Zároveň by som chcela povzbudiť študentov aj iných odborov – dopravy, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, či práva, ktorí ešte váhajú, aby využili možnosť pridať sa k nám do tímu. Máme na jednotlivých odboroch mnoho zaujímavej agendy a veľa šikovných ľudí, ktorí sú pripravení zasvätiť študentov do činností kraja a odovzdať im svoje skúsenosti. Tešíme sa na spoluprácu,” povedala županka Erika Jurinová.

Prijatý stážista bude zodpovedať za konkrétnu pridelenú agendu, ktorej riešením môže realizovať svoje kreatívne nápady a návrhy. Odborné stáže sa budú realizovať na základe Dohody o brigádnickej práci študenta s hodinovou sadzbou 4 eurá/brutto.

Absolvovať odbornú stáž na jednotlivých odboroch Žilinského samosprávneho kraja bude možné v šiestich oblastiach:

Kultúra (vyhľadávanie a sumarizácia smart riešení a inovácií v oblasti kultúry, kreatívneho priemyslu, manažmentu služieb v slovenskom, českom a angloamerickom prostredí, návrhy na zavedenie do praxe v zariadeniach kraja, kontrola webových sídel organizácií, ich aktivít na sociálnych sieťach a návrhy na zlepšenie)

Doprava (riešene smart technológií v oblasti verejnej osobnej dopravy, údržby, opráv a rekonštrukcie ciest, návrhy cestovných lístkov, taríf integrácie, cestovných poriadkov a obehov vozidiel v prímestskej autobusovej doprave, porovnania nákladových stredísk a optimalizácia nákladov v príspevkových organizáciách)

Regionálny rozvoj & cestovný ruch (spracovanie štatistických údajov dotýkajúcich sa regionálneho rozvoja a príprava profilov prirodzených regiónov v rámci prípravy strategického dokumentu rozvoja regiónu & získavanie a spracovanie podkladov pre tvorbu projektovej dokumentácie, legalizácie a výstavby cykloturistických trás a cyklodopravných koridorov)

Právne záležitosti & verejné obstarávanie (kompletizácia spisov pred odovzdaním do registratúry, právne analýzy a stanoviská, riešenie právnych problémov & procesné úkony vo verejnom obstarávaní, vypracovanie vzorových materiálov verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja)

Ekonomika & správa majetku (účtovníctvo, rozpočtovníctvo, finančné analýzy & výber a komunikácia so stavebnými a obchodnými firmami, dohľad nad chodom správy budov a rekonštrukčnými prácami)

PR, marketing & propagácia kraja (PR aktivity kraja / odboru zdravotníctva, účasť na marketingových aktivitách kraja, tvorba grafiky, fotenie a úprava fotografií)

Preferované budú študijné odbory zodpovedajúce vybraným oblastiam, avšak ani ďalšie študijné odbory nie sú prekážkou.

Záujemcovia o stáž môžu zaslať svoj životopis najneskôr do 31. januára 2021 a to buď elektronicky na e-mailovú adresu lucia.lasova@zilinskazupa.sk alebo poštou na adresu:
Mgr. Lucia Lašová
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

V životopise je nevyhnutné uviesť požadovanú pracovnú oblasť na základe vyššie uvedených okruhov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na ústny pohovor.

Stáž na Úrade ŽSK by mala odštartovať v marci 2021. Trvať bude tri mesiace v rozsahu 80 hodín za mesiac. V prípade obojstrannej spokojnosti je možné stáž predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

Viac informácií: https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/stazuj-kraji.html

Zdroj: kancelária Žilinského samosprávneho kraja

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať