Projekty v Základnej škole Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom

Projekty v Základnej škole Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom

Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom realizuje niekoľko projektov, ktoré majú za cieľ zlepšovať výsledky a zručnosti žiakov, viesť ich športu, či k ochrane prírody.

Moderná výučba – trvanie projektu: 09/2018 – 08/2021. Finančná podpora do 200.000 Eur. Projekt realizuje ZŠ Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (výzva „V základnej škole úspešnejší“). Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov.

Zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov – trvanie projektu: 06/2019 – 05/2021. Finančná podpora do 200.000 Eur. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno- vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov na Základnej škole Františka Hrušovského – trvanie projektu: 08/2020- 07/2022. Finančná podpora do 200.000 Eur. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom je zlepšenie výsledkov žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch, s dôrazom na matematiku, slovenský, anglický, nemecký jazyk a informatiku, spoločne s cieľom podpory pedagogických pracovníkov pri práci so žiakmi.

Znievko žije športom – trvanie projektu: 27.04.2020 – 15.09.2020. Projekt je realizovaný vďaka podpore od Nadácie Pontis. Finančná podpora do 5.000 Eur. Cieľom projektu je viesť hravou formou mladých ľudí k rôznorodým športovým činnostiam.

Zelené oázy – trvanie projektu: 04/2020- 10/2020 . Projekt je realizovaný vďaka podpore od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie Ekopolis. Finančná podpora do 2.800 Eur. Projekt je zameraný na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

Zdroj: Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať